Program

12.02.2018 (Oppdatert: 18.02.2020)

Program for Bærseminar 2020

Norsk Landbruksrådgiving Innlandet og Norsk Landbruksrådgiving Viken ønsker velkommen til bærseminar ved hotell Scandic Ringsaker på Olrud utenfor Hamar.

Tirsdag 3. mars

Klokkeslett

Programpost

10.00 Åpning ved NLR Innlandet
10.10 – 10.45

Jordbærdyrking i Danmark, sorter, økonomi og plantevernmidler.

Dan H. Christensen, Hortiadvice Danmark

10.45 – 11.30

Kritiske faktorer for lønnsom jordbær- og bringebærproduksjon.

Jan Karstein Henriksen, NLR Agder

11.30 – 12.00

Utstillerne/firmaene presenterer seg

12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 - 13.15

Bruk av sesongarbeidskraft fra utenfor EU.

Gro Smeland, UDI

13.15 – 14.00

Bærnæringa - en seriøs og ryddig næring.

Camilla Schrader Roander, advokat NHO Mat og drikke

14.00 - 14.15

Sorter og plantekvaliteter fra Flevoplant Holland.

Eric Dekker, Flevoplant

14.15 – 15.00 Pause med utstillerbesøk
15.00 - 15.30

Høstearbeidet i bringebær – er det effektivt?

Stine Huseby, NLR Vest  

15.30 – 16.00

Pause med utstillerbesøk

16.00 - 16.30

Dyrking av langskudd bringebær i substrat – lønnsom produksjon?

Anne Vintland, NLR Agder

16.30 – 17.00

Klima- og vatningsstyring i substratdyrking.

Åge Jørgensen, NIBIO Særheim

17.15 – 19.00

Årsmøte Norges Bærdyrkerlag

20.00

MIDDAG

 

Onsdag 4. mars

Klokkeslett

Programpost

08.30 – 09.00

Forekomst av gråskimmelresistens i norske og utenlandske jordbærsmåplanter. Testing av småplanter i to år.

Katie Nielsen, NIBIO

09.00 – 09.30

Bortfall og tilgang til plantevernmidler i bærproduksjonen på kort og lang sikt.

Svein Bakken, Bayer

09.30 – 10.00 Pause med utstillerbesøk
10.00 – 10.30

Remonterende jordbær; fysiologi, plantekvalitet og sorter.

 Anita Sønsteby, NIBIO

10.30 – 11.00

Praktiske erfaringer med remonterende jordbærsorter.

Stanislav Strbac, NLR Viken

11.00 - 11.45

Dyrking av ribes (rips/stikkelsbær) i espalier –forming og stell mot full produksjon.

Stanislav Strbac, NLR Viken

11.45 – 12.00

Pause med utstillerbesøk – utsjekk av rom

12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 13.30

Plantevernmidler mot ugras i jordbær og bringebær. Hva skal erstatte Reglone og Betanal? Resultater fra forsøk 2019.

Aksel Døving, NLR Nordvest, og Jørn Haslestad, NLR Innlandet

13.30 – 14.00

 

Bruk av plantesauna for sjukdomsdesinfisering.

Arne Stensvand, NIBIO

14.00 – 14.30

Pause med utstillerbesøk

14.30 – 15.00

Hvordan oppnå reduserte avstandskrav til vann ved sprøyting?

Jan Karstein Henriksen, NLR Agder

15.00 – 15.30

Nytt om bruk av trefiber som vekstmedium for bærdyrking.

Tomasz Woznieki, NIBIO

15.30 – 15.45

Avslutning

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.