Magne Norodd Vingdal

NLR Innlandet
Heggenes
Grovfôr
Jordprøver og gjødslingsplan
Klima
Økologisk