Egg på hegg – fare for angrep av havrebladlus til sommeren?

23.03.2012 (Oppdatert: 26.01.2016) Bjørn Lilleeng

Havrebladlus kan suge på en rekke kulturplanter bl.a. korn og potet. Dette svekker planten og kan også overføre virus. Mest kjent er sjukdommen «Gul dvergsjuke» og «Rauross» på grønfôrbygg og -havre og en rekke virustyper på poteter. Friske settepoteter kan dermed bli nedsmittet på kort tid.

Havrebladlusa legger egg under knoppene på hegg om høsten. Antall egg gir derfor en indikasjon på hvor stor sjansen er for angrep. Bioforsk karakteriserer faren for økonomisk tap er «stor» dersom det er mer enn 5 egg/10 knopper.

For å kartlegge forekomsten av egg av havrebladlus,har vi de siste 10 årene tatt ut og sendt inn til Plantevernet kvister av hegg fra 4 steder i Midtdalen.

I tabellen under har vi satt opp forekomsten i antall egg pr 10 knopper for 2012: 

Sted

Antall egg pr 10 knopper

Fareklasse

Suleng, Sør-Fron     

1,4                  

Liten fare

Sundbrua, Vinstra  

1,5

Liten fare

Storøye, Kvam

10,4

Stor fare

Nuvstad, Sel

7,3

Stor fare

Lillehammer

5,1

Stor fare

Ås

0,1

Liten fare

 

Som en ser er det flere steder i Gudbrandsdalen mye egg på heggeknoppene. Vær og eventuelle sjukdommer på bladlusa vil avgjøre angrepsgraden. En kornåker i godvekst tåler en del bladlus.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.