Veiledning til beiting

26.06.2013 (Oppdatert: 26.01.2016) Morten Berntsen

I norsk mjølkeproduksjon er det et krav om at kyrne skal gå ute. Dermed kan mye av fôret tas opp på beite i sommerhalvåret. Beitemetodene spenner fra den mest ekstensive formen med kontinuerlig beiting, til den mest intensive formen med stripebeiting.

Hedmark Landbruksrådgiving har i samarbeid med TINE laget en beitebrosjyre som tar for seg viktige elementer rundt beiting med storfe, og da spesielt mjølkeku. Brosjyren inneholder beskrivelser av beitesystem, fôropptak, arealbehov, kraftfôrsupplering til beitende kyr, samt litt tips om gjødsling og plantevern i beiter.

Last ned brosjyrenFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.