Forsøk med bladgjødsel til korn

17.12.2014 (Oppdatert: 26.01.2016) Jostein Skretting

Det er etter hvert kommet flere bladgjødslingspreparater med ulike sammensetninger på markedet. Bladanalyser kan være en god rettesnor for å finne ut hva som mangler, men dette feltet viser tydelig at det ikke alltid er enkelt å stille diagnose.

I 2012 ble det tatt avlingskontroll i en byggåker som var sprøytet med Gramitrel bladgjødsel. Foranledningen for sprøyting var at gardbrukeren, Jarle Amlien, Eina, over flere år var svært misfornøyd med avlingsnivået på dette jordet.  Alle vanlige jordanalyser viste normalt til godt næringsinnhold.  Det ble store utslag for Gramitrelbehandlingen i 2012. I 2013 ville vi gjøre en litt grundigere undersøkelse, og et nytt preparat Thiotrac ble ble også tatt med. Thiotrac er et bladgjødslingspreparat med svovel som kan bidra til å rette opp nitrogen- og svovelunderskudd som kan oppstå.  Thiotrac kommer på markedet i 2014.

 

Det var sådd Tyra bygg den 11. mai.  Gjødslet med 50 kg fullgjødsel 22-3-10.

Forsøksplan og avlingsresultat


Jordprøve uttatt fra feltet etter høsting viste: pH 6,0    P-AL 6   K-AL 24    Mg-AL 10    Ca-AL 96

Avlingen på dette arealet ble svært lav i 2013.  Det var ingen forskjell i avling mellom leddene.  Ved tresking var det best åker i sprøytespora, en klar indikasjon på at det har vært manganmangel i feltet.  Det ble tatt bladanalyser som ble analysert ved Yara Megalab. Samleprøven av blad fra feltet før sprøyting viste lavt innhold av fosfor, og litt lite kopper, sink og kalium.  Gramitrel inneholder både kopper og sink, men ga ingen utslag.  

 Ser man resultatene fra jordprøve og sammenligner med gjødslinga som er gjort, er det vanskelig å forklare at lite fosfor skal være hovedårsak til en det lave avlingsresultatet, i så fall hadde startgjødsel vært positivt her.  Arealet vil bli fulgt opp videre i sesongen 2014.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.