Verdiprøving av byggsorter 2013

18.12.2014 (Oppdatert: 26.01.2016) Jostein Skretting

Årets verdiprøvingsfelter med byggsorter viser at sortene som er på markedet holder stand men det er også mange spennende sorter på tur, både av seksradsbygg og toradsbygg. Det var også med et par nakne byggsorter i årets felt, men disse når ikke opp avlingsmessig

I Oppland hadde vi felt på Skaarseth i Lillehammer hos Erik A Skaarseth. Feltet ble sådd 20. mai og høstet 29. august. Det var generelt noe lavere avlinger her enn i de andre feltene på Nord-Østlandet, men bedre enn de fleste åkrene i nærområdet. Nivået sortene imellom er ellers ganske likt bortsett fra for Edel som har falt igjennom.  Etter det siste års erfaringer er det helt uvanlig at Edel har klart seg så godt i enkelte felt.

 På Skaarset ble åkeren sprøytet med Gramitrel.  Dette ble også gjort på det ene gjentaket i feltet, mens det på det andre gjentaket ble kjørt gjennom uten sprøyting.  I snitt fikk vi 12 kg mer korn ved bruk av Gramitrel.  Den mest markerte forskjellen vi så var imidlertid at vannprosenten lå 1,5 % høyere ved høsting etter bruk av Gramitre.  Dette var ikke noe velfundert forsøk med Gramitrel eller ikke, men det ga et tydelig signal om at det kan være noe å hente.

Blant seksradssortene har Brage gitt best avlingsresultat både i 2013 og i gjennomsnitt for de tre siste år, tett fulgt av Heder. Edel gir lavere avling i disse feltene fordi det hverken soppsprøytes eller vekstreguleres. Tiril henger bra med i feltene i forhold til Heder og Brage, men har også tapt noe som følge av sjukdomsangrep. Det har også vært med tre nye nummersorter fra Graminor som ser lovende ut.

Av de seinere markedssortene har Marigold og Fairytale gjort det best. Også her er det noen interessante utenlandske sorter på tur. Det siste året er det også prøvd et par nakne byggsorter. Disse prøves med tanke på å dyrke bygg til mat, men har såpass lavt avlingsnivå at det kreves høyere avregningspris for matbygg hvis disse skal være interessante å dyrke.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.