Verdiprøving av høsthvetesorter 2013

18.12.2014 (Oppdatert: 26.01.2016) Erik Aaberg

Det er fortsatt behov for prøving av nye sorter av høsthvete. De beste sortene i årets felter var Skagen og Kuban samt noen lovende sorter under utprøving

I feltene med verdiprøving vår det i 2013 4 felt på Nord-Østlandet. I motsetning til verdiprøvingsfeltene i vårkornartene, blir feltene med høsthvete soppsprøytet. Halve feltet blir sprøytet mot sopp to ganger, første gang ved BBCH31 med Stereo (150 ml) og andre gang ved BBCH55 med Proline+Delaro (60+30 ml).

Såfrøet som ble brukt i årets felt av sorten Magnifik har hatt dårlig spireevne, dette gjelder alle felt både i 2012 og 2013. Den har derfor gitt lavere avling enn forventet.

Feltet i Oppland lå i hos Sven Sandvik i Hov i Søndre Land. Feltet hadde klart overvintringa bra selv om deler av åkeren ellers hadde noe glissent plantebestand. Feltet hadde en del grasugras. Sortene Kuban og Skagen, samt et par nummersorter, utmerket seg med meget høye avlinger i vårt felt. Sortene Akteur og Matrix ble sterkt angrepet av gulrust, spesielt Akteur (se bilde), her var det nesten halvert avling på det leddet som ikke var soppsprøyta.

Sorten Akteur ble sterkt angrepet av gulrust i feltet i Hov. Foto; Erik Aaberg

Soppsprøyting har gitt 20 % avlingsøkning i snitt for hele Østlandet i forhold til usprøyta. I snitt for Nord-Østlandet har markedssortene Kuban og Ellvis gitt om lag samme avling som Mjølner, mens Finans og Bjørke ga 10-15 prosent lavere avling enn Mjølner.

Falltallet var jevnt over bra i alle felt, noe som ikke var uventet i en slik sesong. Sortene Finans, Kuban, Ellvis, Skagen og Akteur hadde alle falltall på over 300 selv på usprøyta ledd. Det var bare sorten Akratos som ikke klarte kravet på 200.


Avlinger – Verdiprøving av høsthvete på Østlandet 2013


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.