Resultater fra feltforsøk i mandelpotet

09.01.2015 (Oppdatert: 26.01.2016) ,  Jan Erik Mæhlum

Resultater fra fire forsøksfelt i Sel og Tynset i 2014 viser at Klon 1 har gitt mindre feilenheter og gjennomgående større salgbar avling enn klon 6. Lysgroing har som ventet gitt meget positivt avlingsutslag og gjennomgående mindre feilenheter enn varmebehandling.