Økologisk utprøving av byggsorter

27.04.2015 (Oppdatert: 26.01.2016) ,  Jan Erik Mæhlum

2014 var et greit kornår med generelt lite sjukdom i de økologiske kornfeltene, men relativt mye aksknekk, også i toradssortene. Ikke uventet topper Brage lista med Fairytale og GN 081090 på de neste plassene. Det er grunn til å merke seg at de gamle sortene Varde, Maskin og Domen ga like stor avling som Tiril.