Halmberging

04.09.2015 (Oppdatert: 26.01.2016) Stein Jørgensen

Mange presser halmen rett etter tresking. Når kornet inneholder 15-20 % vatn, vil halmen ofte ha et vanninnhold på 40-50 %. Doseringen av ammoniakk er 2-3 % av vekten i rundballen. Mye vann i halmen gjør det vanskeligere å dosere riktig i tillegg til at forbruket av ammoniakk øker.

Unngå hard pressing av rå halm

Mange presser halmen rett etter tresking. Når kornet inneholder 15-20 % vatn, vil halmen ofte ha et vanninnhold på 40-50 %. Doseringen av ammoniakk er 2-3 % av vekten i rundballen. Mye vann i halmen gjør det vanskeligere å dosere riktig i tillegg til at forbruket av ammoniakk øker. Helst bør halmen ligge 1-2 dager til tørk i godt vær før pressing. Dersom det er halm med gjenlegg, bør tørketida være lenger. Det er spesielt viktig at en ikke presser for harde baller når halmen er rå. Ammoniakken vil fordele seg dårligere, og en vil kunne få ujevn kvalitet på halmen. I rå halm vil den tilførte ammoniakken binde seg i vannet rundt injeksjonsstedet. Store deler av ballen kan i slike tilfeller være ubehandlet og det kan utvikles mugg.

 Unngå ammoniakkbehandling av halm med høyt innhold av gras.

Ved pressing av umoden halm, eller halm med mye grasinnhold (ugras og gjenlegg som har vokst gjennom har sett veldig mye av det i år), vil det produseres karbondioksid og varme i ballen (ånding). Ved tilsetting av ammoniakk vil karbondioksid binde en del av ammoniakken og danne hjortetakksalt. Dette kan ses som et hvitt belegg på halmen. Stoffet er ufarlig, men er tegn på at en ikke har fått full nytte av ammoniakken. Adskillig mer bekymringsfullt er giftstoffet 4-metylimidazol. Stoffet kan utvikles når en bruker store ammoniakkmengder i rå halm med mye grønnmasse eller i frøhalm. Faren for dannelse av stoffet er størst ved behandling av frøhøy.   

 

Konsentrasjonen av giftstoffet øker med:

•             økende sukkerinnhold i fôret (mye grønt).

•             økende vanninnhold

•             økende temperatur

•             økende ammoniakkmengder

Dyr som fôres med slik halm kan få unormal oppførsel, kramper, og i verste fall kan dyret dø. Stoffene overføres til mjølk, så diende spedyr kan dø uten at symptomer vises på mordyret. Frøhalm inneholder nesten alltid tilstrekkelig med sukker til at giftstoffet kan dannes ved ammoniakkbehandling. Vi står derfor igjen med to metoder som kan anbefales for å konservere frøhalm: tørking og rundballeensilering

 

Hva kan gjøres med en slik halm.

Tips fra et medlem (ammekuprodusent )

sitat fra mail:

 « Til de som har tilgang på slikt utstyr: Jeg brukte finsnitteren , og snittet halm med mye gjenlegg og la det i stakk. Det blir ofte en del kornspill i slik halm, og var kornet langt fra tørt det året dette ble gjort 25-30 % . Fikk tatt vare på dette og kyrne fordøyde det. Det gikk veldig bra. Jeg hadde ett supert ammekufor helt fram til kalving. Presset og pakket med plast også, på en del av dette, og det gikk også greit. Det er den eneste løsningen jeg har funnet fungerer når det er så bløtt som nå, og med gjenlegg som vokser gjennom. Snittet halm var definitivt best. Kyrne likte det best, det ble ett slags surfôr av det. Var også ypperlig å ha lage fullfôr av, fordi blanding og utkjøring gikk kjapt når halmen var snittet.» Uansett metode er god pakking viktig. I tillegg må det være kjørbart.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.