Gjødsling og vekstregulering av engsvingelfrøeng 2014

18.12.2015 (Oppdatert: 26.01.2016) Erik Aaberg

Vanlig praksis i Norge har vært å vårgjødsle engsvingelfrøenga med 7-9 kg N/daa ved vekststart om våren og vekstregulering med Moddus fra begynnende stråstrekning til flaggbladstadiet. I dette forsøket på Oppland ble de største frøavlingene høstet på ruter som var gjødslet med 12 kg N / daa, og vekstregulert med 100 ml Moddus/daa.

For å få mer kunnskap om hvordan ulike kombinasjoner av N-gjødslingsnivåer og Moddus-doser påvirker frøavling og kvalitet av engsvingel ble det i 2014 satt i gang en ny serie med forsøk på Bioforsk Landvik (Aust-Agder), Re (Vestfold) og Gjøvik (Oppland). Forsøkene ble støttet økonomisk av Norsk frøavlerlag. Vårt felt på Gjøvik lå hos Einar Stensrud i ei andreårseng i sorten Fure, og vi hadde adskillig mer nedbør i juni og juli enn de andre to feltene. 

Om våren ble det gitt lik grunngjødsling (6 kg N/daa) til alle ruter i form av fullgjødsel (enten 25-2-6 eller 22-3-10). Ytterligere gjødsling til 9 kg N/daa (ledd B) eller 12 kg N/daa (ledd C) ble tilført med Opti-KAS 27-0-0. Vekstreguleringen med Moddus ble utført med forsøkssprøyte i alle felt. De ulike forsøksfaktorene, legde og avlinger er vist i tabellen.

 

Tabell - Legde og avlingsresultater i engsvingelfelt hos Einar Stensrud, Gjøvik samt avlinger i felter i Vestfold og på Landvik
Resultater og diskusjon
I frøenga i Oppland, hvor legdepresset var større og avlingsnivået betydelig høyere enn på Landvik og i Vestfold, var det sikker meravling ved å øke Moddus-dosen fra 60 til 100 ml/daa. Ytterligere økning i dosen ga ingen meravling, selv om det både ved blomstring og ved frøtresking var mindre legde på ruter sprøytet med de to høyeste Moddus-dosene
 

Feltvert Einar Stensrud og rådgiver Erik Aaberg kan konstatere sterk legde i ei rute gjødsla med 12 kg N/daa og sprøyta med 60 ml/daa. Foto; Lars T. Havstad, Bioforsk

 Foreløpig konklusjon fra Lars T Havstad
I en forsøksserie med vekstregulering og N-gjødsling av engsvingelfrøeng ble det i 2014 høstet tre forsøksfelt (Landvik, Vestfold og Oppland). Vekstsesongen var varm og tørr på Landvik og i Vestfold, med lite legdepress i frøengene. I Oppland var legdepresset noe høyere.

 Vanligvis anbefales det å vårgjødsle engsvingelfrøenga med 7-9 kg N/daa. I alle tre felt ble imidlertid de høyeste frøavlingene høstet på ruter som var gjødslet med største gjødselmengde (12 kg N/daa). I feltene på Landvik og i Vestfold, med lite legde, var det det ingen meravling ved å øke Moddus-dosen ut over standarddosen på 60 ml/daa. I den mer legdeutsatte frøenga i Oppland ble de største frøavlingene høstet på ruter som var vekstregulert med 100 ml Moddus/daa.

Selv om det ble vist at 12 kg N/daa gav de høyeste frøavlingene, og at en økning av Moddus-dosen utover standarddosen på 60 ml/daa kan være gunstig i felt med legdepress, trenger vi flere forsøk, også under mer kalde og fuktige værforhold, før endelig anbefaling.


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.