SORTSFORSØKENE I KORN 2015

21.12.2015 (Oppdatert: 26.01.2016) Erik Aaberg

Sammendragene for verdiprøvingsforsøkene i vårkornartene foreligger nå. Resultatene bekrefter mye av det man har erfart fra praktisk dyrking siste sesong. I det følgende er det bare omtalt markedsorter og evt. sorter som sikkert er på vei inn. Fyldigere omtale med alle sorter og linjer kommer i forsøksmeldinga.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidlig bygg Nord-Østlandet 2015 og sammendrag 2012-2014

 

Brage er i tetskiktet, men Edel var den beste sorten. Vi vet at edel er den mest yterike sorten når den blir stelt skikkelig med plantevern, men sortsforsøkene er ikke sprøytet, og derfor er det noe overrakende at Edel er så bra. På den annen side så vi det hele vekstsesongen at sorten klarte seg svært godt. Den falt ikke sammen slik den har gjort tidligere år.

 Rødhette er på vei inn på markedet, og etter som man forstår vil begge frøfirmaene satse på sorten. Rødhette har tidlighet omtrent som Edel. Årets avlingstall sammenholdt med sammendraget for de tre foregående år viser hvor godt byggår vi har lagt bak oss.

Seint bygg Nord-Østlandet 2015 og sammendrag 2012-2014

Fairytale topper blant markedsortene, men avstanden ned til de nestbeste er ikke så stor som man har følelsen av fra praktisk dyrking. Det generelt høye avlingsnivået er nok en av årsaken til det. Ellers så ser man at avlingsnivået er det samme, enten man dyrker 6-rader eller 2-rader. Resultatet for den siste sorten i tabellen er bare tatt med for kuriositetens skyld. Det er en fransk sort som var med i feltene for første gang i år. Den gjorde det svært godt i alle feltene i indre Østland. På Lillehammer lå den 100 kg over Fairytale som var den nestbeste. Det blir spennende å følge med den i fortsettelsen.

 

Havre Nord-Østlandet 2015 og sammendrag 2012-2014

Den tidlige sorten Haga ga størst avling av alle sortene som var med i forsøkene i 2015. Også i sammendraget siste 3 år ligger den over den seine og stabile sorten Belinda. Dessverre er det visse tegn på at Haga er av de svakeste sorten med hensyn til fusariumangrep og DON-innhold, på linje med Belinda.

Vårhvete Nord-Østlandet 2015 og sammendrag 2011-2014

Krabat har veksttid mellom Bjarne og Zebra og avlingsnivået ligger også mellom disse i snitt for flere år. I 2015 var Krabat helt i toppskiktet og godt over både Zebra og Bjarne. Både Bjarne og Zebra gjorde det dårlig i 2015, og dette skyldes nok i hovedsak at disse sortene ble sterkt angrepet av gulrust, en svakhet som ble godt avdekket i år. Krabat har det beste og mest stabile falltallet. Mirakel har gjort det godt, og topper avlingsmessig. Dette er en klasse 1-sort, så det er ønskelig at den får et visst dyrkingsomfang. Falltallet er noe svakere enn de andre «gamle» markedsortene. Rabbagast har svakt falltall, og i år falt den helt igjennom. Det ser ut til å være en sort kun for fine høster.

Legde er ikke med i tabellen. Mirakel er legdesvak og den står notert med 22 % legde på 2 av 3 felt. Mer overraskende er det at Bjarne hadde 25 % legde. Uansett hva årets resultat sier, så må man være forberedt på å stråforkorte dersom man satser på Mirakel.
I de økologiske feltene har sortene omtrent samme rekkefølge, men Mirakel er et klarere førstevalg. Også blant de økologiske hadde Bjarne mer legde enn Mirakel. Både Zebra og Mirakel hadde for lavt falltall til å oppnå matkvalitet.


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.