Surfôrtolken - for bedre fôrvurdering

22.12.2015 (Oppdatert: 26.01.2016) Oddbjørn Kval-Engstad

Med Surfôrtolken henter vi ut de viktigste resultatene fra fôranalysebeviset, får ut en praktisk kommentar til hvert resultat og gir ei helhetsvurdering av fôrkvaliteten. Alt dette får plass på ett A4-ark pr fôrprøve.

Omfattende analysebevis - Surfôrtolken forenkler 

Dagens fôrplanleggingsverktøy krever måltall for mange faktorer, særlig til mjølkeproduksjon, og det har medført at analysebeviset har blitt temmelig omfattende. Noen resultater er mer vesentlige enn andre, og det er disse vi har plukka ut i Surfôrtolken. Sjøl om vi vurderer både fôrverdi, gjæringsresultat og gjødsling, får tilbakemeldinga plass på ett A4-ark, med ei oppsummering av helhetsinntrykket for hver prøve.

Utvida analysepakke for økt verdi
For full utnyttelse av Surfôrtolken anbefaler vi utvida analysepakke: Norfôr-pakke, gjæringskvalitet og vanlige mineraler. Dermed kan du få tilbakemelding fra oss både om dyrkingsstrategi, gjødsling og ensileringsarbeid, med evt forslag til endringer/ forbedringer. Ei slik samla pakke får du både hos Eurofins i Moss og hos FKRA/Blgg i Rogaland. For å få fullgod vurdering av gjæringskvalitet må du bestille tilleggspakka hos Eurofins, ikke ”bare” NorFôrpakka. Prissettinga er ulik på forskjellige pakker hos de to laboratoriene, så ta gjerne kontakt for valg av analysepakke. 
Tilbudet fra NLR Gudbrandsdalen

Vi tilbyr uttak av fôrprøve etter samme prinsipp som jordprøver: grunnpris + stk.pris. Vi kan også veie rundballer, og det er smart å ordne veging og prøver i samme vendinga. Ved et tilfelle i høst hadde samme bonde henholdsvis 110 og 250 fôrenheter pr ball i to ulike partier, så vegejobben er svært nyttig. Skriftlig tilbakemelding om analyseresultat på eget skjema via Surfôrtolken betales med vanlig timepris for medlemmer (400 kr/time), og tar normalt ca en halv time pr prøve, alt etter analyseomfang og resultat.

Det er best å ta ut fôrprøver med egna bor, men du kan f.eks. ta ut delprøver i løpet av ei ukes fôring som du fryser ned etter hvert. Om du tar prøver sjøl eller lar f.eks. TINE-rådgiveren gjøre det for deg, så husk å merke av for kopi til oss: gudbrandsdalen@nlr.no eller oke@nlr.no. Tar du ut prøva sjøl, så pass på at det blir minst 500 gram surfôr så laboratoriet får nok å analysere på. Prøver til NIR-analyse blir tørka, så det er ikke mulig å etterbestille f.eks. gjæringskvalitet om du glemmer å krysse av ved innsending. Priser og bestillingsskjema finner du via henholdsvis www.eurofins.no og www.fkra.no.  

Du får vurdering med Surfôrtolken uansett om du sjøl, vi eller andre rådgivere har tatt ut fôrprøva. Dataverktøyet er i dagens versjon best tilpassa næringskrav i mjølkeproduksjon, men vi kan gi vurdering også til andre drøvtyggere.

Utgangspunkt for videre rådgiving
På en grovfôrgard er mengde og kvalitet på grovfôret av helt avgjørende betydning for å oppnå godt økonomisk resultat. En utvidet prøve av surfôret, med næringsinnhold, gjæringskvalitet og mineralinnhold gir et veldig godt utgangspunkt for videre rådgiving. F.eks. er mineralanalyse et fint supplement til jordprøver ved gjødslingsplanlegging. Når du vet du har varierende grovfôrkvalitet, bør du ta mer enn ei prøve pr slått. Videre kan resultatene brukes til økonomiske vurderinger, der dagens drift kan settes opp mot forskjellige alternativer for ønsket drift i framtida.
Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.