Jordarbeiding - tidlig såing

21.04.2016 ,  Harald Solberg

Tidlig såing, både datomessig og i forhold til jordas vanninnhold, øker risikoen for å påføre arealene pakkeskader. Såing da kan kun lykkes ved få overkjøringer med lett utstyr. Dette er anbefalingene Gunnar Schmidt, tidligere rådgiver i NLR, gir i medlemsbladet Grønt i Fokus nr 1-2016.