Planteverndagen 2016 NLR Innlandet

24.05.2016 (Oppdatert: 25.05.2016) Harald Solberg

Vedlagt finner du alle foredragene som ble holdt på Planteverndagen 24. mai 2016 på Blæstad. Foredraget om integrert plantevern - nye krav, vil bli supplert seinere.

Trond Anstensrud snakker til 140 bønder om Acanto Prima, etter at potetprodusentene har gått i eget møte.

Årets Plantevernmøte var et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving Innlandet og Strand Unikorn. Godt og vel 150 personer møtte fram for å høre om nyheter og årets plantevernanbefalinger. Under finner du alle foredrag.

Einar Strand, NLR: Integrert plantevern 

OM Nyberg NLR: Innskjerpinger buffersoner

 Ugrassprøyting, Åsmund Langeland, NLR: Kommer

Svein Bakken Bayer: Attribut Twin

Trond Anstensrud, Du Pont: Acanto Prima

S Bakken Bayer: Aviator Xpro

Harald Solberg NLR: SoppbekjempelseFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.