Lokale

Vårsådd haustrug til beite

Ein ny variant av korn som grovfôr har dukka opp her til lands siste 1-2 åra: haustrug brukt som beite, gjerne sådd om våren.

Les mer ›

Heilgrøde - aktuelt i Gudbrandsdalen

Gode erfaringar med rundballeensilering gjer at fleire kan og bør vurdere heilgrøde som ein del av grovfôret.

Les mer ›

God tilgang på fôrfrø til 2016

Både Felleskjøpet og Strand Unikorn melder om god tilgang på frø av engvekstene for neste sesong, sjøl om ikke alt er rensa og analysert enda.

Les mer ›

Haustsåing av grasfrø

Uvanleg mykje gjetartaske i enga i vår er eit sikkert teikn på køyreskader og hol i plantedekket etter sommaren/ hausten 2014.

Les mer ›

Timoteifelt i fjellet med en og to slåtter

Hvordan går det med avling og overvintring med to slåtter?

Les mer ›

Timoteifelt med to og tre slåtter

Hvordan går det med avling og overvintring med tre slåtter?

Les mer ›

Prøving av engfrøblandinger

Standardblanding nr. 14 har denne sesongen gitt høye avlinger. Den raigrasdominerte "Rogalandsblandingen " (nr. 23) overvintret dårlig, og ligger lavest i avling av alle blandingene.

Les mer ›

Westerwoldsk raigras

«Barspektra» raigras ble i 2014 erstattet med andre sorter. I Midtdalen er sortene Loland og Pollanum solgt av Felleskjøpet. Strand solgte sortene Bartigra og Swala. Svala er en ny svensk sort.

Les mer ›

Nytt om grasfrø til eng og beite

Når det gjelder valg av kløver og grasfrø er det sørgelig lite nytt.

Les mer ›

Utprøving av engfrøblandinger

Det ble i år høstet første engår i et forsøk med seks eksisterende frøblandinger.

Les mer ›

Kvitkløversorter sammen med sørlige grassorter

Det er ingen forskjell målt i dette feltet mellom innsådd mengde kløver i blandinga.

Les mer ›

Engrapp - et ønsket gras eller hatet ugras?

Noen av våre medlemmer sier at dyra ikke liker eng med mye engrapp i.

Les mer ›

Såfrøblandingar

Valg av rett sort og såfrøblanding.

Les mer ›

Korngrønnfôr som dekkvekst

Forsøk i Nord-Østerdalen viser avling og kvalitet for ulike såmengder av bygg og havre til gjenlegg av gras, engsvingel og kløver.

Les mer ›

Rødkløversorter sammen med nordlige gressorter

Forsøk viser ingen forskjell i avlingsnivå ved bruk av ulike kløversorter.

Les mer ›

Høy avling med raigras/bygg

Fôrprøver viser at det er mulig å ta avling på over 1100 FEm/daa med raigras/bygg i Gudbrandsdalen. Da er det lønnsomt å produsere grovfôr!

Les mer ›

Rødkløversorter sammen med sørlige grassorter

Målet med dette forsøket er å se på konkurransekraft, produksjon og varighet til nye sorter av kløver. Det er fire sorter i forsøket med to forskjellige kløvernivåer i blandinga, 10% og 30 %.

Les mer ›

Kvitkløversorter sammen med sørlige grassorter

Konkurransekraft, produksjon og varighet er noen krav til nye sorter av kløver. Det er lagt ut forsøk med fire sorter og med to forskjellige kløvernivåer i frøblandinga, hhv. 10 % og 30 %.

Les mer ›

Prøving av raigrassorter

Siden 2003 er det godkjent fem norske sorter av flerårige raigras. Disse dekker også dyrkingsområder utover de optimale for arten.

Les mer ›

Rettledningsprøving av timoteisorter

Grindstad er den dominerende timoteisorten i vårt område. Unntaket er høgereliggende strøk der Vega og Nordeng er store.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side