Lokale

Ha kontroll på ugraset i enga

I engdyrkinga er forebygging og bekjemping av ugrasproblem ved fornying helt sentralt, og bekjemping punktvis eller på avgrensa areal vel så aktuelt som sprøyting på større areal.

Les mer ›

Godt grunnlag for god eng

Dersom plantevernet blir gjort riktig i gjenlegget behøver man ikke å bekymre seg for kjemisk plantevern i enga, – i et relativt kortvarig engomløp.

Les mer ›

Ugraskamp i enga i høst

Mye ugras i vår og rimelig godt avlingsår gjør det svært aktuelt å gjøre unna litt ugraskamp i høst.

Les mer ›

Vånda er ikkje borte

Vi ser framleis vånd rundt om i heile Norddalen.

Les mer ›

Ugras i gjenlegg, eng og beite

Her får du noen tips for å lykkes med ugrasarbeidet. For medlemmer - krever pålogging.

Les mer ›

Mye løvetann i kløverrik eng

Noen ganger kan en få stor oppblomstring av løvetann i kløverrik grasmark.

Les mer ›

Bekjemping av høymole og andre tofrøblada ugras i grasmark

Forsøksfelt anlagt våren 2012 som eit ledd i utprøving av to nye middel, GF 2257 og Tomahawk 200.

Les mer ›

Ugraskamp uten kjemi

Vi trenger ikke alltid ty til kjemien for å fjerne ugraset i enga. Grunnlaget for ei ugrasfri eng gjøres før engåra, og denne artikkelen har satt fokus på noen punkter du kan utrette uten kjemi.

Les mer ›

Knereverumpe - et fryktet ugras

På tung kald jord er det ikke bare tunrapp som kan ta overhånd. Et nesten enda verre ugras er knereverumpe.

Les mer ›

Funksjonstest

Det er ikkje berre køyrkaren som skal vera godkjent ved bruk av plantevernmiddel. Åkersprøyta skal og ha si godkjenning kvart femte år.

Les mer ›

Vånd og våndskader - problem og forslag til tiltak

Norsk Landbruksrådgiving Gudbrandsdalen og Oppdal Landbruksrådgivning har gitt ut et småskrift etter eit fireårig prosjekt.

Les mer ›

Åkersprøyting: Påfyll av vann uten skum, og rengjøring for restsprøytevæske

Skumning i sprøytebeholderen ved påfyll av vann kan unngås. Les og om enkel metode til fortynning av restsprøytevæske i sprøytebeholderen ved byte av sprøytemiddel.

Les mer ›

Få bedre nyttevirkning av åkersprøytingen

I sprøytesesoner, hvor det er mere vind enn ønskeligt til sprøyting, kan man øke virkningen av plantebeskyttelsesmidlet ved å overholde flere, relativt simple forholdsregler.

Les mer ›

Presentasjon Planteverndagen: Ugrassprøyting i korn

Her finner du plansjer som ble brukt under foredraget: "Ugrassprøyting i korn" på Planteverndagen 24. mai.

Les mer ›

Integrert plantevern - plansjer brukt på kurs

Klikk på linken og få opp presentasjoner fra Plantevernkurs i Hedmark Landbruksrådgiving. Plansjer har utgangspunkt i plansjer laget av Mattilsynet. Der finnes også andre presentasjoner: Du er her:

Les mer ›

Grasmidd i eng

Grasmidd (Penthaleus major) kan gjøre skader på etablert eng i Nord-Gudbrandsdalen. Skaden skyldes økt fordamping og tap av vatn fra plantebestand som er angrepet.

Les mer ›