Lokale

Ha kontroll på ugraset i enga

I engdyrkinga er forebygging og bekjemping av ugrasproblem ved fornying helt sentralt, og bekjemping punktvis eller på avgrensa areal vel så aktuelt som sprøyting på større areal.

Les mer ›

Godt grunnlag for god eng

Dersom plantevernet blir gjort riktig i gjenlegget behøver man ikke å bekymre seg for kjemisk plantevern i enga, – i et relativt kortvarig engomløp.

Les mer ›

Ugraskamp i enga i høst

Mye ugras i vår og rimelig godt avlingsår gjør det svært aktuelt å gjøre unna litt ugraskamp i høst.

Les mer ›

Ugras i gjenlegg, eng og beite

Her får du noen tips for å lykkes med ugrasarbeidet. For medlemmer - krever pålogging.

Les mer ›

Mye løvetann i kløverrik eng

Noen ganger kan en få stor oppblomstring av løvetann i kløverrik grasmark.

Les mer ›

Bekjemping av høymole og andre tofrøblada ugras i grasmark

Forsøksfelt anlagt våren 2012 som eit ledd i utprøving av to nye middel, GF 2257 og Tomahawk 200.

Les mer ›

Ugraskamp uten kjemi

Vi trenger ikke alltid ty til kjemien for å fjerne ugraset i enga. Grunnlaget for ei ugrasfri eng gjøres før engåra, og denne artikkelen har satt fokus på noen punkter du kan utrette uten kjemi.

Les mer ›

Knereverumpe - et fryktet ugras

På tung kald jord er det ikke bare tunrapp som kan ta overhånd. Et nesten enda verre ugras er knereverumpe.

Les mer ›

Presentasjon Planteverndagen: Ugrassprøyting i korn

Her finner du plansjer som ble brukt under foredraget: "Ugrassprøyting i korn" på Planteverndagen 24. mai.

Les mer ›