Lokale

Stell av eng og beiter ut sesongen

18.09.2018

Det er på tide å ta siste slått, slik at dette ikke koliderer med innvintringa.

Les mer ›

Gammel eng pløyes om høsten

18.09.2018

Gamle enger som domineres av grasarter, med et høyt C/N-forhold, vil gi best nitrogeneffekt for etterfølgende vekst dersom den pløyes sent på høsten – nærmest mulig frosten, forutsatt at arealet ikke er utsatt for avrenning.

Les mer ›

Når bryte enga for best ettervirkning av nitrogen

06.09.2017 (Oppdatert: 22.09.2017)

Eng inneholder mye nitrogen bundet i plantedelene over og under bakken. Riktig utført snuing gir god ettervirkning, feil utført blir det nitrogenlekkasje til omgivelsene.

Les mer ›

Høstestrategi på økologisk eng

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Antall høstinger og alder på enga påvirker både avlingsmengden og kvalitet på graset som høstes.

Les mer ›

Riktig strategi i økologisk grovfôrdyrking

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Mange økologer har fortsatt gammel eng og høster bare to ganger. Dette påvirker kvaliteten på graset.

Les mer ›

Bedre økonomi med rett vekstskiftestrategi

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Økologiske korndyrkere med god tilgang på husdyrgjødsel må ha hovedfokus på ugrasbekjempelse for å lykkes. Dette forutsetter et aktivt vekstskifte.

Les mer ›

Økologiske såfrøblandinger

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

De økologiske såfrøblandingene for 2013 er klare.

Les mer ›

Riktig strategi i økologisk grovfôrdyrking

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Mange økologer har fortsatt gammel eng og høster bare to ganger. I tillegg har mange dårlig kvalitet på grunn av utsatt høstetidspunkt, noe som igjen kan gi problemer i fjøset.

Les mer ›

Økologisk korndyrking

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Økologisk korndyrking etter 50 års ensidig kornproduksjon Ensidig kornproduksjon med bruk av kunstgjødsel og plantevernmidler har tynt jordsmonnet for organisk materiale, slik at andelen humus er svært lav. Dette skaper utfordringer for bønder som ønsker å drive økologisk planteproduksjon. Det kreves gode tiltak skal man lykkes i denne produksjonen, hvor hovedfokuset blir tilførsel av organisk materiale.

Les mer ›

Ensileringsmidler for økolgisk drift

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Liste for 2010 sesongen over ensileringsmidler for økologisk drift er ikke klar.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.