Lokale

Når bryte enga for best ettervirkning av nitrogen

Eng inneholder mye nitrogen bundet i plantedelene over og under bakken. Riktig utført snuing gir god ettervirkning, feil utført blir det nitrogenlekkasje til omgivelsene.

Les mer ›

Høstestrategi på økologisk eng

Antall høstinger og alder på enga påvirker både avlingsmengden og kvalitet på graset som høstes.

Les mer ›

Riktig strategi i økologisk grovfôrdyrking

Mange økologer har fortsatt gammel eng og høster bare to ganger. Dette påvirker kvaliteten på graset.

Les mer ›

Bedre økonomi med rett vekstskiftestrategi

Økologiske korndyrkere med god tilgang på husdyrgjødsel må ha hovedfokus på ugrasbekjempelse for å lykkes. Dette forutsetter et aktivt vekstskifte.

Les mer ›

Økologiske såfrøblandinger

De økologiske såfrøblandingene for 2013 er klare.

Les mer ›

Riktig strategi i økologisk grovfôrdyrking

Mange økologer har fortsatt gammel eng og høster bare to ganger. I tillegg har mange dårlig kvalitet på grunn av utsatt høstetidspunkt, noe som igjen kan gi problemer i fjøset.

Les mer ›

Økologisk korndyrking

Økologisk korndyrking etter 50 års ensidig kornproduksjon Ensidig kornproduksjon med bruk av kunstgjødsel og plantevernmidler har tynt jordsmonnet for organisk materiale, slik at andelen humus er svært lav. Dette skaper utfordringer for bønder som ønsker å drive økologisk planteproduksjon. Det kreves gode tiltak skal man lykkes i denne produksjonen, hvor hovedfokuset blir tilførsel av organisk materiale.

Les mer ›

Ensileringsmidler for økolgisk drift

Liste for 2010 sesongen over ensileringsmidler for økologisk drift er ikke klar.

Les mer ›