Lokale

Vårsådd haustrug til beite

Ein ny variant av korn som grovfôr har dukka opp her til lands siste 1-2 åra: haustrug brukt som beite, gjerne sådd om våren.

Les mer ›

Gjødsling og stell av beiter

For at beite skal yte sitt beste, er det viktig med rett stell og korrekt gjødsling. Vi gir deg her en liten oversikt over tiltak som kan gjøres i beitesesongen for å bevare beitekvaliteten.

Les mer ›

Beiting

I norsk mjølkeproduksjon er det krav om at kyrne skal gå ute. Dermed kan mye av fôret tas opp på beite i sommerhalvåret.

Les mer ›

Veiledning til beiting

I norsk mjølkeproduksjon er det et krav om at kyrne skal gå ute. Dermed kan mye av fôret tas opp på beite i sommerhalvåret.

Les mer ›

Hvordan virker tynning av fjellskog på grasveksten?

For å måle langtidseffekten av å tynne og beite fjellbjørkeskog, tynnet vi parallelle forsøk i 2004 og 2005. Feltene er registrert årlig siden.

Les mer ›

Tynning av fjellskog øker produksjon av beitegras

Ved redusert beitetrykk rykker or, osp og bjørk raskt inn på tidligere åpne arealer. Kulturlandskapet endres og avlingene av gras og andre beiteplanter blir redusert.

Les mer ›