Lokale

Gjer klart for haustbeite

07.08.2020 (Oppdatert: 21.08.2020)

Når dyra kjem heim att frå setre og utmarksbeite, må vi ha klart godt fôr, anten det er til kjøtt- eller mjølkeproduksjon. På same tid må vi syte for at skifte i fôrkvalitet ikkje vert for stort.

Les mer ›

Klar, ferdig, beitestart

08.05.2020

Den kommende måneden skal mange dyr ut på beite i Innlandet, og det er viktig å gi gode vilkår både for planter og dyr.

Les mer ›

Stell av eng og beiter ut sesongen

18.09.2018

Det er på tide å ta siste slått, slik at dette ikke koliderer med innvintringa.

Les mer ›

Vårsådd haustrug til beite

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Ein ny variant av korn som grovfôr har dukka opp her til lands siste 1-2 åra: haustrug brukt som beite, gjerne sådd om våren.

Les mer ›

Gjødsling og stell av beiter

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

For at beite skal yte sitt beste, er det viktig med rett stell og korrekt gjødsling. Vi gir deg her en liten oversikt over tiltak som kan gjøres i beitesesongen for å bevare beitekvaliteten.

Les mer ›

Beiting

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

I norsk mjølkeproduksjon er det krav om at kyrne skal gå ute. Dermed kan mye av fôret tas opp på beite i sommerhalvåret.

Les mer ›

Veiledning til beiting

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

I norsk mjølkeproduksjon er det et krav om at kyrne skal gå ute. Dermed kan mye av fôret tas opp på beite i sommerhalvåret.

Les mer ›

Hvordan virker tynning av fjellskog på grasveksten?

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

For å måle langtidseffekten av å tynne og beite fjellbjørkeskog, tynnet vi parallelle forsøk i 2004 og 2005. Feltene er registrert årlig siden.

Les mer ›

Tynning av fjellskog øker produksjon av beitegras

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Ved redusert beitetrykk rykker or, osp og bjørk raskt inn på tidligere åpne arealer. Kulturlandskapet endres og avlingene av gras og andre beiteplanter blir redusert.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.