Lokale

Tid for fôrprøvetaking og balleveging

Vekstsesongen nærmer seg slutten, og det er tid for å tenke innefôring og kartlegge kvalitet og mengde grovfôr du rår over.

Les mer ›

Tull eller gull med ensileringsmiddel?

Bruk av ensileringsmiddel gir bedre styring på surfôrgjæringa og tar vare på mer av fôrverdien.

Les mer ›

Ensilerings-ABC

NLR Innlandet har oppdatert kortfatta ensilerings-ABC med tips om stubbehøgde, fortørking, snittlengde, ensileringsmiddel m.m.

Les mer ›

Surfôrtolken - for bedre fôrvurdering

Med Surfôrtolken henter vi ut de viktigste resultatene fra fôranalysebeviset, får ut en praktisk kommentar til hvert resultat og gir ei helhetsvurdering av fôrkvaliteten.

Les mer ›

Fôrenhetene som forsvant

Med årets avlinger innpakka i plast eller lagt under press, kommer sannheten for en dag; årets grovfôrkvalitet svarer ikke helt til forventningene. Både bønder og fagfolk mener været har skylda.

Les mer ›

Hvor tørt bør graset tørkes?

Gras som skal legges i tårnsilo eller plansilo, må ikke tørkes for mye.

Les mer ›

Ensileringsmidler til rundball

Bruk anbefalt dosering og fordel ensileringsmiddelet jevnt i grasmassen.

Les mer ›

Sikring av rundballager mot hjort og elg

Skader på rundballar forårsaka av ville hjortedyr, har vore eit problem lenge for mange her i Ottadalen.

Les mer ›

Er grashøstingsutstyret klart?

Med en lang, bløt og kald vår ser det nå ut til at slåtten kan starte på de tidligste plassene.

Les mer ›

Ensileringsmiddel

Valg av ensileringsmiddel og når skal ensileringsmiddel brukes.

Les mer ›

Fôrberging og ensilering

Topp fôrkvalitet er avhengig av mange ledd i innhøstinga. Her er oppskrift på beste praksis, så langt vi vet i dag.

Les mer ›

Presentasjoner fra grovfôrmøtet på Blæstad

Her har jeg lagt ut presentasjonene til Sverre Heggset som besøkte oss på Blæstad den 3. april. Dagen og kvelden ble godt besøkt, vi talte opp til nesten 100 fremmøte totalt.

Les mer ›

Ensilering av rundballer

Bruk anbefalt dosering og fordel ensileringsmiddelet jevnt i grasmassen.

Les mer ›

Kostnadar i rundballeproduksjon

Eit ønskjemål for framtida må vere at omsetnad av grovfôr blir gjort ut i frå den reelle verdien på fôret og at dei som kjenner til at fôr må kjøpes kvart år gjer langsiktige avtaler med seljar.

Les mer ›

Ensileringsmidler for økolgisk drift

Liste for 2010 sesongen over ensileringsmidler for økologisk drift er ikke klar.

Les mer ›