Lokale

Overvintring av gras

Planter som er godt herda om høsten, beholder det meste av sin opparbeida frosttoleranse gjennom vinteren. God herding får vi med lave temperaturer om høsten, noe som fører til vekststans.

Les mer ›

Stubbhøyde, høstetid og herding for bedre overvintring

Lokale erfaringer har vist at flere faktorer virker inn på herdinga og dermed overvintringa.

Les mer ›

Overvintringsskader i Ottadalen

Råd ved overvintringsskader.

Les mer ›

Natruskade på overisa mark

Er det skade av større omfang, kan ein søkje Statens naturskadefond om erstatning. Melding må vere sendt seinast 3 månader etter skadetidspunktet.

Les mer ›

Hvorfor overvintret graset så dårlig sist vinter?

Mange steder overvintret graset dårlig denne vinteren. Heldigvis ser det noe bedre ut i høyereliggende strøk enn nede i dalbotn og dalsidene. Hva gikk galt?

Les mer ›