Lokale

Når bryte enga for best ettervirkning av nitrogen

Eng inneholder mye nitrogen bundet i plantedelene over og under bakken. Riktig utført snuing gir god ettervirkning, feil utført blir det nitrogenlekkasje til omgivelsene.

Les mer ›

Jordarbeiding - tidlig såing

Tidlig såing, både datomessig og i forhold til jordas vanninnhold, øker risikoen for å påføre arealene pakkeskader. Såing da kan kun lykkes ved få overkjøringer med lett utstyr.

Les mer ›

Haustsåing av grasfrø

Uvanleg mykje gjetartaske i enga i vår er eit sikkert teikn på køyreskader og hol i plantedekket etter sommaren/ hausten 2014.

Les mer ›

Høstestrategi på økologisk eng

Antall høstinger og alder på enga påvirker både avlingsmengden og kvalitet på graset som høstes.

Les mer ›

Husdyrgjødsel på eng

Hedmark Landbruksrådgiving har for andre året testet ut hvordan ulike spredemetoder av husdyrgjødsel påvirker avling og kvalitet i gras.

Les mer ›

Fôrenhetene som forsvant

Med årets avlinger innpakka i plast eller lagt under press, kommer sannheten for en dag; årets grovfôrkvalitet svarer ikke helt til forventningene. Både bønder og fagfolk mener været har skylda.

Les mer ›

Fornying av eng

Husdyrproduksjon i dag krev mykje og godt grovfôr. For å få til dette må grasmarka vere i god stand. Dvs. ein må fornye enga med jamne mellomrom.

Les mer ›

Maskinteknisk melding nr 05-2014

Maskinteknisk melding nr 05-2014 med innhold : vinterlagring - vedlikehold og en artikkel om "bråtørk" av gras.

Les mer ›

Kalking av nydyrka jord i Fåvang

Et forsøk på Goppollen hos Gunnar Horten, Fåvang i 1959 lærte oss mye om kalking. Her har du noen av resultatene.

Les mer ›

Spredeteknikker for best utnytting av husdyrgjødsla på eng

I 2012 anla HLR forsøk med bladspredning og stripespredning av storfegylle på eng. Hensikten var å se om det var forskjeller i avling og kvalitet mellom de to spredeteknikkene.

Les mer ›

Riktig strategi i økologisk grovfôrdyrking

Mange økologer har fortsatt gammel eng og høster bare to ganger. Dette påvirker kvaliteten på graset.

Les mer ›

Jordløsning er ulikt grubbing

Jordløsning har blitt aktualisert ved de ssite års våte forhold. Begrepene jordløsning, grubbing og djupharving brukes om hverandre.

Les mer ›

Grovfôr uten sporer

Sporeproblemer stammer ofte fra ei dårlig våronn. Jord, husdyrgjødsel og planterester er tre potensielle kilder.

Les mer ›

Hvor lenge bør vi vatne?

Fortsett med å vatne tørkeutsatt jord til langt ut i september.

Les mer ›

Er grashøstingsutstyret klart?

Med en lang, bløt og kald vår ser det nå ut til at slåtten kan starte på de tidligste plassene.

Les mer ›

Såmåter for grasfrø

Vi vil minne om noen punkter når det gjelder såmåte og såmengder av grasfrø.

Les mer ›

Våronn til rett tid

Vi finn det rett å minne om kor viktig det er å gjere våronn og anna køyring på jorda på eit tidspunkt når jorda tek minst skade av dette.

Les mer ›

Presentasjoner fra grovfôrmøtet på Blæstad

Her har jeg lagt ut presentasjonene til Sverre Heggset som besøkte oss på Blæstad den 3. april. Dagen og kvelden ble godt besøkt, vi talte opp til nesten 100 fremmøte totalt.

Les mer ›

Jord og jordpakking. Er vi ute og kjører?

Foredrag ved Kjell Mangerud på Dombås og Fåvang, 20 nov. 2012

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side