Lokale

Høstestrategi på økologisk eng

Antall høstinger og alder på enga påvirker både avlingsmengden og kvalitet på graset som høstes.

Les mer ›

Riktig strategi i økologisk grovfôrdyrking

Mange økologer har fortsatt gammel eng og høster bare to ganger. Dette påvirker kvaliteten på graset.

Les mer ›

Er grashøstingsutstyret klart?

Med en lang, bløt og kald vår ser det nå ut til at slåtten kan starte på de tidligste plassene.

Les mer ›

Presentasjoner fra grovfôrmøtet på Blæstad

Her har jeg lagt ut presentasjonene til Sverre Heggset som besøkte oss på Blæstad den 3. april. Dagen og kvelden ble godt besøkt, vi talte opp til nesten 100 fremmøte totalt.

Les mer ›

Riktig strategi i økologisk grovfôrdyrking

Mange økologer har fortsatt gammel eng og høster bare to ganger. I tillegg har mange dårlig kvalitet på grunn av utsatt høstetidspunkt, noe som igjen kan gi problemer i fjøset.

Les mer ›