Lokale

Planteverndagen 2016 NLR Innlandet

Vedlagt finner du alle foredragene som ble holdt på Planteverndagen 24. mai 2016 på Blæstad. Foredraget om integrert plantevern - nye krav, vil bli supplert seinere.

Les mer ›

Damp dreper frøoverførte sykdommer

Friskt såkorn er en viktig forutsetning for å lykkes med økologisk kornproduksjon.

Les mer ›

Plantevern i korn sommaren 2014

Nye middel som er aktuelle innan kornproduksjon er ► CCC Nufarm 750, som er det same som Cycocel 750 (vekstregulering) ► Roundup Flex, som er nyutvikla konsentrert glyfosatformulering (flytande)

Les mer ›

ThermoSeed-behandling i staden for beising av såkorn

Metoden erstattar den gamle beisinga med gift mot sjukdomar som blir overførte med såkornet. Den nye handsaminga går ut på at såkornet blir pasteurisert med varme og damp.

Les mer ›

Plantevern i korn

Såkorn blir behandla etter ThermoSeed-metoden. Kva middel skal nyttast mot ugras, sopp og insekt?

Les mer ›

Kornmelding nr 12

Kornmeldinger blir jevnlig gjennom vekstsesongen sendt til medlemmer i Hedmark Landbruksrådgiving. Medlemmene abonnerer på meldingene. Dersom du ønsker å abonnere, ta kontakt. Mvh Harald Solberg

Les mer ›