Lokale

Ty til terskler før tiltak

Alvorlige angrep av skadedyr i korn er sjeldent et problem, og bare i enkelte år og områder er det lønnsomhet i bekjempelse.

Les mer ›

Planteverndagen 2016 NLR Innlandet

Vedlagt finner du alle foredragene som ble holdt på Planteverndagen 24. mai 2016 på Blæstad. Foredraget om integrert plantevern - nye krav, vil bli supplert seinere.

Les mer ›

Egg på hegg – fare for angrep av havrebladlus til sommeren?

Havrebladlus kan suge på en rekke kulturplanter bl.a. korn og potet. Dette svekker planten og kan også overføre virus.

Les mer ›