Lokale

Hvetekvalitet er mer enn falltall og proteinklasse

02.03.2018

Nye forsøk tyder på at fusarium kan være årsaken til at hvete ikke holder målene til matkvalitet.

Les mer ›

Økonomisk soppbekjempelse i korn 2017

27.06.2017

Soppsprøyting må tilpasses forholdene og gir god økonomi når det er påkrevd. Det gjelder både for høstkorn, vårhvete og bygg.

Les mer ›

Planteverndagen 2016 NLR Innlandet

24.05.2016 (Oppdatert: 25.05.2016)

Vedlagt finner du alle foredragene som ble holdt på Planteverndagen 24. mai 2016 på Blæstad. Foredraget om integrert plantevern - nye krav, vil bli supplert seinere.

Les mer ›

Byggsorter, soppsprøyting og vekstregulering

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Soppsprøyting og vekstregulering skal gjøres ved behov. Da kan man forvente en god netto av innsatsen. Mener man ikke det er behov for vekstregulering så skal man utelate den.

Les mer ›

Presentasjon soppbekjempelse Planteverndagen 2015

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Presentasjon av Åsmund Langeland Soppbekjempelse i korn 2015 Hedmark Landbruksrådgivings Planteverndag 22. mai 2015

Les mer ›

Årets soppanbefalinger i korn

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

De to siste sesongene har gitt lite utslag for soppsprøyting. Lønnsomheten vil variere, og behandling må derfor vurderes fra sesong til sesong.

Les mer ›

Midler og blandinger til soppsprøyting i høsthvete 2013

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Behandling mot sopp i høsthvete er viktig og gir avlingsøkning enten sjukdomsangrepene er store eller relativt beskjedne.

Les mer ›

Mykotoksiner i korn

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

De senere årene har det vært økte forekomster av mykotoksiner i korn.

Les mer ›

VIPS-varsling i vårhvete

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

VIPS-modellen er et viktig hjelpemiddel for forebyggende soppsprøyting i korn.

Les mer ›

Utnytte sorters resistens

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Hvetesorter med ulik resistens mot soppsjukdommer skal i teorien ha forskjellig behov for behandling. Grunnet lavt sjukdomspress, viser årets resultater det stikk motsatte.

Les mer ›

Soppbekjempelse i bygg

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Til tross for tidlig varsel om soppangrep i kornet denne sesongen, lå ikke forholdene til rette for videre sjukdomsutvikling. Soppsprøyting ga derfor små avlingsutslag i dette feltet.

Les mer ›

Soppbekjempelse i høsthvete

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Behandling mot sopp i høsthvete er viktig, og gir avlingsøkning enten sjukdomsangrepene er store eller relativt beskjedne.

Les mer ›

Sprøyting mot overvintringssopp

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Det har vært små angrep av overvintringssopp i vårt område de seinere årene. Som i fjor, ble det heller ikke i år utslag for sprøyting i høstkornet.

Les mer ›

Avlingspotensialet i bygg

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Som et ledd i å øke norsk konrproduksjon, er det de tre siste årene undersøkt hvordan tilleggsgjødsling og plantevern påvirker avlingene i byggåkre med høyt avlingspotensiale.

Les mer ›

Sortsprøving med og uten soppsprøyting

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Utprøving av sorter med og uten soppbehandling gir nyttig informasjon om hvordan sjukdomsangrep påvirker avling og kvalitet i de forskjellige sortene.

Les mer ›

Soppsprøyting i vårhvete

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

For å hindre resistensdannelse hos de sjukdomsfremkallende soppene, er det viktig å ta i bruk soppmidler med ulike virkningsmekanismer.

Les mer ›

Soppmidler i bygg

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

De tørre forholdene på forsommeren gjorde at det tidlige sjukdomspresset var lite. I juli kom det mye og hyppig nedbør, og bladflekksjukdommene fikk gode forhold.

Les mer ›

Sen soppsprøyting i hvete

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

I 2012 la HLR ut felt for å registrere avlingsresponsen av sein soppsprøyting i en tilsynelatende rein åker. Åkeren var allerede behandlet ved skyting.

Les mer ›

Avlingspotensialet i bygg

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Det genetiske potensialet i bygg er langt større enn avlingene som høstes.

Les mer ›

Mykotoksiner i korn

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

De senere årene har forekomsten av mykotoksiner i korn økt.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.