Lokale

Hvetekvalitet er mer enn falltall og proteinklasse

Nye forsøk tyder på at fusarium kan være årsaken til at hvete ikke holder målene til matkvalitet.

Les mer ›

Økonomisk soppbekjempelse i korn 2017

Soppsprøyting må tilpasses forholdene og gir god økonomi når det er påkrevd. Det gjelder både for høstkorn, vårhvete og bygg.

Les mer ›

Planteverndagen 2016 NLR Innlandet

Vedlagt finner du alle foredragene som ble holdt på Planteverndagen 24. mai 2016 på Blæstad. Foredraget om integrert plantevern - nye krav, vil bli supplert seinere.

Les mer ›

Byggsorter, soppsprøyting og vekstregulering

Soppsprøyting og vekstregulering skal gjøres ved behov. Da kan man forvente en god netto av innsatsen. Mener man ikke det er behov for vekstregulering så skal man utelate den.

Les mer ›

Presentasjon soppbekjempelse Planteverndagen 2015

Presentasjon av Åsmund Langeland Soppbekjempelse i korn 2015 Hedmark Landbruksrådgivings Planteverndag 22. mai 2015

Les mer ›

Årets soppanbefalinger i korn

De to siste sesongene har gitt lite utslag for soppsprøyting. Lønnsomheten vil variere, og behandling må derfor vurderes fra sesong til sesong.

Les mer ›

Midler og blandinger til soppsprøyting i høsthvete 2013

Behandling mot sopp i høsthvete er viktig og gir avlingsøkning enten sjukdomsangrepene er store eller relativt beskjedne.

Les mer ›

Mykotoksiner i korn

De senere årene har det vært økte forekomster av mykotoksiner i korn.

Les mer ›

VIPS-varsling i vårhvete

VIPS-modellen er et viktig hjelpemiddel for forebyggende soppsprøyting i korn.

Les mer ›

Utnytte sorters resistens

Hvetesorter med ulik resistens mot soppsjukdommer skal i teorien ha forskjellig behov for behandling. Grunnet lavt sjukdomspress, viser årets resultater det stikk motsatte.

Les mer ›

Soppbekjempelse i bygg

Til tross for tidlig varsel om soppangrep i kornet denne sesongen, lå ikke forholdene til rette for videre sjukdomsutvikling. Soppsprøyting ga derfor små avlingsutslag i dette feltet.

Les mer ›

Soppbekjempelse i høsthvete

Behandling mot sopp i høsthvete er viktig, og gir avlingsøkning enten sjukdomsangrepene er store eller relativt beskjedne.

Les mer ›

Sprøyting mot overvintringssopp

Det har vært små angrep av overvintringssopp i vårt område de seinere årene. Som i fjor, ble det heller ikke i år utslag for sprøyting i høstkornet.

Les mer ›

Avlingspotensialet i bygg

Som et ledd i å øke norsk konrproduksjon, er det de tre siste årene undersøkt hvordan tilleggsgjødsling og plantevern påvirker avlingene i byggåkre med høyt avlingspotensiale.

Les mer ›

Sortsprøving med og uten soppsprøyting

Utprøving av sorter med og uten soppbehandling gir nyttig informasjon om hvordan sjukdomsangrep påvirker avling og kvalitet i de forskjellige sortene.

Les mer ›

Soppsprøyting i vårhvete

For å hindre resistensdannelse hos de sjukdomsfremkallende soppene, er det viktig å ta i bruk soppmidler med ulike virkningsmekanismer.

Les mer ›

Soppmidler i bygg

De tørre forholdene på forsommeren gjorde at det tidlige sjukdomspresset var lite. I juli kom det mye og hyppig nedbør, og bladflekksjukdommene fikk gode forhold.

Les mer ›

Sen soppsprøyting i hvete

I 2012 la HLR ut felt for å registrere avlingsresponsen av sein soppsprøyting i en tilsynelatende rein åker. Åkeren var allerede behandlet ved skyting.

Les mer ›

Avlingspotensialet i bygg

Det genetiske potensialet i bygg er langt større enn avlingene som høstes.

Les mer ›

Mykotoksiner i korn

De senere årene har forekomsten av mykotoksiner i korn økt.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side