Lokale

VIPS bestemte ugrassprøytinga og ga 100 kg avlingsøkning

27.05.2020

Mens vi har stor tro på CropSAT, N-sensorer og andre hjelpemidler innen presisjons- jordbruket, har ikke VIPS fått samme gjennomslag.

Les mer ›

Vårsprøyting mot ugras i høstkorn

31.03.2020

Det er stadig behov for økt kunnskap om nye ugrasmidler i korn. Det er også viktig å få prøvd hvor god ugrasmodellen i Vips er.

Les mer ›

Minimumstemperatur avgjør effekten av ugrassprøytinga

13.05.2019 (Oppdatert: 22.05.2019)

Hvor god effekt man har av ugrassprøytinga avgjøres av midlenes temperaturkrav. Spesielt synlig er dette på resistent ugras. Noen midler har absoluttkrav til minimumstemperatur.

Les mer ›

Spill ugraskortene rett

22.06.2017

Den dyreste ugrasbekjempelsen er å måtte sprøyte opp igjen. For å unngå en dyr bekjempelse må en lykkes første gang. Riktig vurdering av ugraset, vekstforholdene og kulturveksten sikrer at du lykkes.

Les mer ›

Glyfosatsprøyting i korn

22.06.2017

Enn så lenge har vi fortsatt glyfosat til å bekjempe kveke, andre grasugras og rotugras i korn.

Les mer ›

Hold hodet kaldt i ugraskampen

27.04.2017

Utfordringene med effektiv ugraskamp i høsthvete er å komme tidlig ut på smått ugras med et middel som både tåler lav temperatur og som har god effekt mot ugraset.

Les mer ›

Planteverndagen 2016 NLR Innlandet

24.05.2016 (Oppdatert: 25.05.2016)

Vedlagt finner du alle foredragene som ble holdt på Planteverndagen 24. mai 2016 på Blæstad. Foredraget om integrert plantevern - nye krav, vil bli supplert seinere.

Les mer ›

Tunrapp i byggåker

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

På jord med høgt innhald av silt og leir, særleg på flate område med sein opptørking etter snøsmelting om våren eller nedbør om sommaren, vil det ofte bli problem med mykje tunrapp.

Les mer ›

Planteverndagen 2015 HLR - Hønsehirse

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Presentasjon om hønsehirse Av Åsmund Langeland HLR Hedmark Landbruksrådgivings Planteverndag 22. mai 2015

Les mer ›

Ukrudt forgår ei så lett

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Den dyreste ugrasbekjempelsen er å måtte sprøyte opp igjen. For å unngå en dyr bekjempelse må en lykkes første gang.

Les mer ›

Sprøyting om våren med Roundup (glyfosat)

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Ved store kvekemengder førre hausten og utan nedkjemping, kan det vere aktuelt å vårsprøyte for å unngå uakseptabel kvekemengde i kornet til sommaren.

Les mer ›

Nye ugrasmidler i høsthvete

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Både nye formuleringer av kjente aktivstoffer, og nye virksomme stoffer ble utprøvd i en åker der ugrasfloraen var dominert av vassarve.

Les mer ›

Nye ugrasmidler i bygg og hvete

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Årets utprøving var dominert av det resistensbrytende stoffet diflufenikan. Stoffet er utprøvd både alene og i ulike blandinger.

Les mer ›

Bacara Forte i vårhvete

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Det lovende middelet Hussar Tandem OD er nå ferdig utprøvd, og godkjent for bruk i både høst- og vårkorn fra kommende sesong.

Les mer ›

Kvekekamp i stubbåker

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Det lir nå så langt at åkeren er treska, slik at det ikkje lengre er aktuelt med kjemisk kvekekamp i gulmoden åker.

Les mer ›

Tunrapp og korn

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Etter dei siste våte somrane, har også tunrapp vorte problem i kornåkrane. No har det kome eit nytt middel på marknaden, Hussar Tandem OD, som kan nyttast mot tunrapp.

Les mer ›

Kveke - korn og vårsprøyting

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Etter de våte somrane med vanskelege vekseforhold for bygg, har det vorte gode vilkår for stor oppblomstring av kveke.

Les mer ›

Slik bekjemper du dylle

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Integrert plantevern bør ikke bare væe noe vi lærer om på kurs, det bør også settes ut i praksis.

Les mer ›

Nye frøugrasmidler i vårkorn

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

I jakten på nye resistensbrytere blir det hvert år utført middeltesting. For oss på Hedmarken er det spesielt interessant å se på bekjempelse av vassarve.

Les mer ›

Liten tue velter stort lass

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Våte sesonger og tyngre maskiner gjør at stadig flere stifter bekjentskap med det hardføre grasugraset tunrapp. Rett bekjempingsstrategi, sammen med muligheter for nytt middel, gir allikevel håp.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.