Lokale

Spill ugraskortene rett

Den dyreste ugrasbekjempelsen er å måtte sprøyte opp igjen. For å unngå en dyr bekjempelse må en lykkes første gang. Riktig vurdering av ugraset, vekstforholdene og kulturveksten sikrer at du lykkes.

Les mer ›

Glyfosatsprøyting i korn

Enn så lenge har vi fortsatt glyfosat til å bekjempe kveke, andre grasugras og rotugras i korn.

Les mer ›

Hold hodet kaldt i ugraskampen

Utfordringene med effektiv ugraskamp i høsthvete er å komme tidlig ut på smått ugras med et middel som både tåler lav temperatur og som har god effekt mot ugraset.

Les mer ›

Planteverndagen 2016 NLR Innlandet

Vedlagt finner du alle foredragene som ble holdt på Planteverndagen 24. mai 2016 på Blæstad. Foredraget om integrert plantevern - nye krav, vil bli supplert seinere.

Les mer ›

Tunrapp i byggåker

På jord med høgt innhald av silt og leir, særleg på flate område med sein opptørking etter snøsmelting om våren eller nedbør om sommaren, vil det ofte bli problem med mykje tunrapp.

Les mer ›

Planteverndagen 2015 HLR - Hønsehirse

Presentasjon om hønsehirse Av Åsmund Langeland HLR Hedmark Landbruksrådgivings Planteverndag 22. mai 2015

Les mer ›

Ukrudt forgår ei så lett

Den dyreste ugrasbekjempelsen er å måtte sprøyte opp igjen. For å unngå en dyr bekjempelse må en lykkes første gang.

Les mer ›

Sprøyting om våren med Roundup (glyfosat)

Ved store kvekemengder førre hausten og utan nedkjemping, kan det vere aktuelt å vårsprøyte for å unngå uakseptabel kvekemengde i kornet til sommaren.

Les mer ›

Nye ugrasmidler i høsthvete

Både nye formuleringer av kjente aktivstoffer, og nye virksomme stoffer ble utprøvd i en åker der ugrasfloraen var dominert av vassarve.

Les mer ›

Nye ugrasmidler i bygg og hvete

Årets utprøving var dominert av det resistensbrytende stoffet diflufenikan. Stoffet er utprøvd både alene og i ulike blandinger.

Les mer ›

Bacara Forte i vårhvete

Det lovende middelet Hussar Tandem OD er nå ferdig utprøvd, og godkjent for bruk i både høst- og vårkorn fra kommende sesong.

Les mer ›

Kvekekamp i stubbåker

Det lir nå så langt at åkeren er treska, slik at det ikkje lengre er aktuelt med kjemisk kvekekamp i gulmoden åker.

Les mer ›

Tunrapp og korn

Etter dei siste våte somrane, har også tunrapp vorte problem i kornåkrane. No har det kome eit nytt middel på marknaden, Hussar Tandem OD, som kan nyttast mot tunrapp.

Les mer ›

Kveke - korn og vårsprøyting

Etter de våte somrane med vanskelege vekseforhold for bygg, har det vorte gode vilkår for stor oppblomstring av kveke.

Les mer ›

Slik bekjemper du dylle

Integrert plantevern bør ikke bare væe noe vi lærer om på kurs, det bør også settes ut i praksis.

Les mer ›

Nye frøugrasmidler i vårkorn

I jakten på nye resistensbrytere blir det hvert år utført middeltesting. For oss på Hedmarken er det spesielt interessant å se på bekjempelse av vassarve.

Les mer ›

Liten tue velter stort lass

Våte sesonger og tyngre maskiner gjør at stadig flere stifter bekjentskap med det hardføre grasugraset tunrapp. Rett bekjempingsstrategi, sammen med muligheter for nytt middel, gir allikevel håp.

Les mer ›

Glyfosatsprøyting før etter etter tresking?

I området vårt er det særleg kveke og rotugras det er aktuelt å sprøyte mot om hausten i modent bygg. Det kjem an på når ein får treska om ein skal sprøyte i modet bygg eller i stubben etter tresking.

Les mer ›

Sen frøugrassprøyting

Hvordan reagerer kornplanter på sein frøugrassprøyting med store doser av de midlene som er blitt vanlige i vårt område i det siste?

Les mer ›

Nye frøugrasmidler i vårkorn

Resistens mot lavdosemidler har blitt vanlig på store deler av Hedemarken. Mislykket ugrassprøyting kan bli dyrt.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side