Lokale

Frøoverførte sykdommer på korn

Såkorn av god kvalitet er avgjørende for ei vellykka kornavling. I tillegg til god spireevne, er ugras- og sykdomsfri såvare av stor betydning.

Les mer ›

Damp dreper frøoverførte sykdommer

Friskt såkorn er en viktig forutsetning for å lykkes med økologisk kornproduksjon.

Les mer ›

Mykotoksiner i korn

De senere årene har det vært økte forekomster av mykotoksiner i korn.

Les mer ›

Mykotoksiner i korn

De senere årene har forekomsten av mykotoksiner i korn økt.

Les mer ›

Mekanisk tiltak mot kveke

Kveke er det eneste rotugraset som kan tynes om høsten hvis forholda ligger til rette.

Les mer ›