Lokale

Når blir det våronn?

Mens NVE og andre myndigheter snakker om fare for flom, lurer de fleste av oss på tid for våronnstart. I sør har telen stort sett gått opp, så alt ligger til rette for kontrollert smelting.

Les mer ›

Noen prinsipp for vatning

Det er mykje ein skal tenkje på når vatninga skal settast i gang.

Les mer ›

Skadedyr i potet

Tege, potetsikade og bladlus kan alle gjøre stor skade i potetproduksjonen. Stort angrep av tege og potetsikade kan gi avlingstap. Bladlus sprer virus fra plante til plante.

Les mer ›

Kampen mot ugraset

Det ar flere uker før potetplanta er konkurransedyktig mot ugraset, og mekaniske og/eller kjemiske tiltak er alltid nødvendig for å unngå reduksjon i avling og kvalitet.

Les mer ›

10 tips til en mer klimasmart våronn

Riktig kjøreteknikk, valg av maskiner, dekktrykk og arbeidsdybde reduserer forbruket av drivstoff.

Les mer ›

Smartere kjøring sparer både lommeboka og miljøet

Den klimasmarte bonden har fokus på å redusere forbruket av drivstoff og olje fra produksjonen. Det betyr ikke å kjøre kortere eller jordarbeide mindre, men å kjøre smartere.

Les mer ›

Halvseine potetsorter - sortsfelt 2015

Det er stadig et ønske om å få godkjent nye sorter som kan øke norske poteters konkurranse i konsummarkedet, samt nye industrisorter med høyere kvalitet og avlingsnivå.

Les mer ›

Hold utkikk etter skadeinsekter

Tege, sikade og bladlus er de skadeinsektene som gjør størst skade i potetproduksjonen på Østlandet.

Les mer ›

Resultater fra feltforsøk i mandelpotet

Resultater fra fire forsøksfelt i Sel og Tynset i 2014 viser at Klon 1 har gitt mindre feilenheter og gjennomgående større salgbar avling enn klon 6.

Les mer ›

Jordløsning etter setting

Med tanke på kvaliteten på potetene og de utfordringene nedbøren har gitt de siste årene, er det blitt forkusert mer på jordpakking og påvirkning på avling og kvalitet både på kort og lang sikt.

Les mer ›

M(e)n mangan må vi ha

Mangan tilhører mikronæringsstoffene, og er viktig for mange enzymatiske prosesser i planta. Tilgangen er i hovedsak styrt av pH i jord, og manganmangel sees først og fremst på jord med høy pH.

Les mer ›

Kjøling av het potet

De siste årene med milde høster og relativt høye temperaturer helt fram til jul, gjør det vanskelig å få til en optimal lagring av potet uten bruk av kjøling i potetbua.

Les mer ›

Sprøyteteknikk mot tørråte

Sammen med riktig blanding av sprøytemidler er det å få avsatt midlet på rett sted som er viktig i alt sprøytearbeid. Når vi sprøyter mot tørråte i potet er det mange ting å tenke på.

Les mer ›

Ugraskampen i potet

Effektiv ugraskamp må til for å hindre at ugras reduserer avlinger og kvalitet. Les mer om ugrasstrategier i potet i artikkelen, for preparater og doser må du åpne vedlagt tabell.

Les mer ›

Halvseine potetsorter på Østlandet

NLR Oppland har hatt et sortsforsøkfelt på Hadeland i halvseine potetsorter.

Les mer ›

Blåfarging i Mandelpotet og potet på tung jord

Hva er denne blåfargen vi ser i skallet eller inne i kjøttet?

Les mer ›

Potetsorter i økologisk dyrking hos GH-dyrkere på Østlandet

For å øke omsetningen av økologiske poteter har Gartnerhallen de siste årene gjennomført prosjekt med sortsfelt i økologisk dyrking.

Les mer ›

Bruk av jordløsner i potet

Ved å løsne jorden under potetdrillene, gis potetplanta økt tilgang på jordvolum, som rommer næring og vann. Teoretisk skulle dette gi potensial for større avling.

Les mer ›

Potet om høsten, virustest

Tips om tørråte, opptak og settepotetkvalitet. Tilbud om virustest av egne settepoteter.

Les mer ›

Rengjøring av åkersprøyten

Gjennomgang av rutiner for rengjøring og vask av sprøyten.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side