Lokale

Hold utkikk etter skadeinsekter

Tege, sikade og bladlus er de skadeinsektene som gjør størst skade i potetproduksjonen på Østlandet.

Les mer ›

Resultater fra feltforsøk i mandelpotet

Resultater fra fire forsøksfelt i Sel og Tynset i 2014 viser at Klon 1 har gitt mindre feilenheter og gjennomgående større salgbar avling enn klon 6.

Les mer ›

Jordløsning etter setting

Med tanke på kvaliteten på potetene og de utfordringene nedbøren har gitt de siste årene, er det blitt forkusert mer på jordpakking og påvirkning på avling og kvalitet både på kort og lang sikt.

Les mer ›

Bruk av jordløsner i potet

Ved å løsne jorden under potetdrillene, gis potetplanta økt tilgang på jordvolum, som rommer næring og vann. Teoretisk skulle dette gi potensial for større avling.

Les mer ›

Jordløsning i potet

Tidligere i sommer, 19.juni, arrangerte Norsk Landbruksrådgiving markdag med tema "Hypping og jordløsning i potet" på Gjennestad i Vestfold.

Les mer ›

Våronnarbeid i potet

Det er vår i lufta, og tiden for at poteten skal ned i jorda begynner å nærme seg. For å få en vellykket potetavling må man gjøre de rette tingene allerede fra våren.

Les mer ›

Hvordan oppsto stripene i kornåkeren ?

Det spørsmålet måtte mange stille seg i 2011. Desverre utløser striper som de viste et avlingstap. Les om årsaken til striper av denne typen oppstår.

Les mer ›

Er jorden lagelig til bearbeiding ?

Ofte er det for mye fukt i jorden bare få cm i dybden i pløyesjiktet, selv om overflaten er lys.

Les mer ›

Skadefri høst av potet - en hurtig veiledning

Denne veiledningen gir overblik over de vesentligste faktorerne å forholde sig till, når potethøsteren skal indstilles og betjenes slik at den tar opp poteten med minimum av skader.

Les mer ›