Lokale

Resultater fra feltforsøk i mandelpotet

Resultater fra fire forsøksfelt i Sel og Tynset i 2014 viser at Klon 1 har gitt mindre feilenheter og gjennomgående større salgbar avling enn klon 6.

Les mer ›

Fagmøte delt gjødsling i radkulturer 21.02.2013-Plansjer

Foredragene fra fagmøtet i delgjødsling i radkulturer ligger her

Les mer ›

Våronnarbeid i potet

Det er vår i lufta, og tiden for at poteten skal ned i jorda begynner å nærme seg. For å få en vellykket potetavling må man gjøre de rette tingene allerede fra våren.

Les mer ›

Radgjødsling gir avlingsøkning i potet!

Radgjødsling i potethar ikke fått det omfanget som en skulle ventet, sett i forhold til at forsøk viser en avlingsøkning på opp mot 10% for radgjødsling i forhold til breigjødsling.

Les mer ›