Lokale

Halvseine potetsorter - sortsfelt 2015

Det er stadig et ønske om å få godkjent nye sorter som kan øke norske poteters konkurranse i konsummarkedet, samt nye industrisorter med høyere kvalitet og avlingsnivå.

Les mer ›

Halvseine potetsorter på Østlandet

NLR Oppland har hatt et sortsforsøkfelt på Hadeland i halvseine potetsorter.

Les mer ›

Potetsorter i økologisk dyrking hos GH-dyrkere på Østlandet

For å øke omsetningen av økologiske poteter har Gartnerhallen de siste årene gjennomført prosjekt med sortsfelt i økologisk dyrking.

Les mer ›

Potetsorter i økologisk dyrking

I forbindelse med et prosjekt i Gartnerhallen med å øke omsetningen av økologiske poteter har det de siste årene blitt gjennomført sortsfelt med potetsorter til økologisk bruk.

Les mer ›