Lokale

P-gjødsling til stilkselleri

Dagens normgjødsling til stilkselleri er 5-6 kg P/daa ved P-AL = 5-7. I praksis tilføres det så mye gjødsel at man er på den sikre siden.

Les mer ›

Kålflueaktivitet 2015

Registrering av kålfluas egglegging er en årlig oppgave for landbruksrådgivingen. Registreringene brukes til å utarbeide varsler i VIPS, Varsling Innen Planteskadegjørere.

Les mer ›

Ugrasmidler på moldjord

I de senere årene har det blitt borte en del ugrasmidler. Det letes derfor etter kombinasjoner mellom forskjellige ugrasmidler for å få til gode strategier mot ugraset.

Les mer ›

Ugrasmidler i såløk

Ettersom at vi har mistet en del viktige ugrasmiddel de siste årene i såløk, så har vi sett på kombinasjoner mellom de midlene vi har i dag for å få best mulig effekt.

Les mer ›

Fiberduk mot gulrotsuger

Gulrotsuger (Trioza apicalis) er et relativt nytt skadeinsekt i vårt distrikt.

Les mer ›

M(e)n mangan må vi ha

Mangan tilhører mikronæringsstoffene, og er viktig for mange enzymatiske prosesser i planta. Tilgangen er i hovedsak styrt av pH i jord, og manganmangel sees først og fremst på jord med høy pH.

Les mer ›

Nitratmålinger i Kålrot

Hensikten med disse målingen er å finne ut om det er mulig å utvikle en hurtigmetode for måling av nitrat. Er det mulig å finne ut om nitratnivået er for lavt før synlig mangel?

Les mer ›

Plantevernplan i grønnsaker 2014

Årets plantevernplan for grønnsaker finner du ved å følge linken under.

Les mer ›

P-gjødsling i brokkoli

Bakgrunnen for forsøket er arbeidet med revidering av fosfornormene til grønnsaker. Forsøket er en del av en forsøksserie som startet i 2011. Det er totalt 8 forsøk i serien.

Les mer ›

Forsøk med Galera, Boxer og Centium i sådd kålrot i 2013

Effektive kjemiske midler er viktig i ugraskampen i sådd kålrot. Ugraset trives godt under insektsnett, manuell luking er kostnadskrevende og radrensing tar kun en del av ugraset.

Les mer ›

Turex 50 WP og Fastac ME mot sommerfugllarver i kålvekster på friland

I kålvekster kan angrep av sommerfugllarver forårsake stor skade. Turex 50 WP er et bakteriepreparat vi håper kan bli nyttig i kampen mot sommerfullarver.

Les mer ›

Fangst av gulrotsuger på feller med ulik farge 2013

Gulrotsugerprosjektet er et samarbeid mellom Bioforsk Plantehelse og Norsk Landbruksrådgiving. I 2013 ble det testet ut om fargen på limfellene kunne ha noe å si for fangsten.

Les mer ›

Forsøk med Galera og Centium i sådd nepe under duk 2013

For å kunne se på flere muligheter for effektiv ugrasregulering, ble det i 2013 testet ut Centium, Boxer og Galera . Duken ble tatt av under sprøyting.

Les mer ›

Mikrolivet i jorda

Jord er et svært sammensatt system der det er mange faktorer som virker sammen. Vårt mål er å drive jorda slik at vi får best mulige avlinger - og helst med en økning for hvert år.

Les mer ›

Ugrasmiddel i stikkløk

Sådd løk har svært dårlig konkurranseevne ovenfor ugras, og etter at vi mistet Ramrod, Kloprofam og Totril er det jobbet mye med å finne effektive middelkombinasjoner i sådd løk.

Les mer ›

Nye ugrasmiddel i gulrot på moldjord

Gulrot er en av våre største grønnsakskulturer, og videreutvikling av dyrkingsteknikk er vitkig. Ikke minst er fokuset på riktige bekjempingsstrategier mot ugras viktig.

Les mer ›

Er det nok gulvisolasjon?

Valg av isolasjonstykkelse i gulv på grunn er viktig i forhold til fremtidige oppvarmingskostnader og bruken av huset.

Les mer ›

Biologiske middel mot sjukdommer på lager

Lagringssjukdommer kan være et stort problem i gulrot, og det blir sett på nye måter for å styrke gulrotas holdbarhet på lager.

Les mer ›

Rengjøring av åkersprøyten

Gjennomgang av rutiner for rengjøring og vask av sprøyten.

Les mer ›

Fagmøte delt gjødsling i radkulturer 21.02.2013-Plansjer

Foredragene fra fagmøtet i delgjødsling i radkulturer ligger her

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side