Lokale

Tett og systematisk jordprøvetaking gir økte presisjonsmuligheter

22.12.2020

Mens det før GPS-en sin tid ble tatt jordprøver som tilfredsstilte myndighetens krav til prøvetetthet, har flere og flere bestilt tett prøvetaking.

Les mer ›

Kostnader med grøfting

02.04.2019

Fleire faktorar påverker kostnadsbilete ved grøfting, men ein må ikkje glemme dei positive effektane som drenering har på eit areal.

Les mer ›

Når blir det våronn?

28.03.2018

Mens NVE og andre myndigheter snakker om fare for flom, lurer de fleste av oss på tid for våronnstart. I sør har telen stort sett gått opp, så alt ligger til rette for kontrollert smelting.

Les mer ›

P-gjødsling til stilkselleri

30.05.2016 (Oppdatert: 29.08.2016)

Dagens normgjødsling til stilkselleri er 5-6 kg P/daa ved P-AL = 5-7. I praksis tilføres det så mye gjødsel at man er på den sikre siden.

Les mer ›

Kålflueaktivitet 2015

19.05.2016

Registrering av kålfluas egglegging er en årlig oppgave for landbruksrådgivingen. Registreringene brukes til å utarbeide varsler i VIPS, Varsling Innen Planteskadegjørere.

Les mer ›

Ugrasmidler på moldjord

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

I de senere årene har det blitt borte en del ugrasmidler. Det letes derfor etter kombinasjoner mellom forskjellige ugrasmidler for å få til gode strategier mot ugraset.

Les mer ›

Ugrasmidler i såløk

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Ettersom at vi har mistet en del viktige ugrasmiddel de siste årene i såløk, så har vi sett på kombinasjoner mellom de midlene vi har i dag for å få best mulig effekt.

Les mer ›

Fiberduk mot gulrotsuger

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Gulrotsuger (Trioza apicalis) er et relativt nytt skadeinsekt i vårt distrikt.

Les mer ›

M(e)n mangan må vi ha

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Mangan tilhører mikronæringsstoffene, og er viktig for mange enzymatiske prosesser i planta. Tilgangen er i hovedsak styrt av pH i jord, og manganmangel sees først og fremst på jord med høy pH.

Les mer ›

Nitratmålinger i Kålrot

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Hensikten med disse målingen er å finne ut om det er mulig å utvikle en hurtigmetode for måling av nitrat. Er det mulig å finne ut om nitratnivået er for lavt før synlig mangel?

Les mer ›

Plantevernplan i grønnsaker 2014

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Årets plantevernplan for grønnsaker finner du ved å følge linken under.

Les mer ›

P-gjødsling i brokkoli

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Bakgrunnen for forsøket er arbeidet med revidering av fosfornormene til grønnsaker. Forsøket er en del av en forsøksserie som startet i 2011. Det er totalt 8 forsøk i serien.

Les mer ›

Forsøk med Galera, Boxer og Centium i sådd kålrot i 2013

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Effektive kjemiske midler er viktig i ugraskampen i sådd kålrot. Ugraset trives godt under insektsnett, manuell luking er kostnadskrevende og radrensing tar kun en del av ugraset.

Les mer ›

Turex 50 WP og Fastac ME mot sommerfugllarver i kålvekster på friland

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

I kålvekster kan angrep av sommerfugllarver forårsake stor skade. Turex 50 WP er et bakteriepreparat vi håper kan bli nyttig i kampen mot sommerfullarver.

Les mer ›

Fangst av gulrotsuger på feller med ulik farge 2013

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Gulrotsugerprosjektet er et samarbeid mellom Bioforsk Plantehelse og Norsk Landbruksrådgiving. I 2013 ble det testet ut om fargen på limfellene kunne ha noe å si for fangsten.

Les mer ›

Forsøk med Galera og Centium i sådd nepe under duk 2013

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

For å kunne se på flere muligheter for effektiv ugrasregulering, ble det i 2013 testet ut Centium, Boxer og Galera . Duken ble tatt av under sprøyting.

Les mer ›

Mikrolivet i jorda

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Jord er et svært sammensatt system der det er mange faktorer som virker sammen. Vårt mål er å drive jorda slik at vi får best mulige avlinger - og helst med en økning for hvert år.

Les mer ›

Ugrasmiddel i stikkløk

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Sådd løk har svært dårlig konkurranseevne ovenfor ugras, og etter at vi mistet Ramrod, Kloprofam og Totril er det jobbet mye med å finne effektive middelkombinasjoner i sådd løk.

Les mer ›

Nye ugrasmiddel i gulrot på moldjord

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Gulrot er en av våre største grønnsakskulturer, og videreutvikling av dyrkingsteknikk er vitkig. Ikke minst er fokuset på riktige bekjempingsstrategier mot ugras viktig.

Les mer ›

Er det nok gulvisolasjon?

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Valg av isolasjonstykkelse i gulv på grunn er viktig i forhold til fremtidige oppvarmingskostnader og bruken av huset.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.