Lokale

Kålflueaktivitet 2015

19.05.2016

Registrering av kålfluas egglegging er en årlig oppgave for landbruksrådgivingen. Registreringene brukes til å utarbeide varsler i VIPS, Varsling Innen Planteskadegjørere.

Les mer ›

Ugrasmidler på moldjord

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

I de senere årene har det blitt borte en del ugrasmidler. Det letes derfor etter kombinasjoner mellom forskjellige ugrasmidler for å få til gode strategier mot ugraset.

Les mer ›

Ugrasmidler i såløk

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Ettersom at vi har mistet en del viktige ugrasmiddel de siste årene i såløk, så har vi sett på kombinasjoner mellom de midlene vi har i dag for å få best mulig effekt.

Les mer ›

Fiberduk mot gulrotsuger

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Gulrotsuger (Trioza apicalis) er et relativt nytt skadeinsekt i vårt distrikt.

Les mer ›

Plantevernplan i grønnsaker 2014

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Årets plantevernplan for grønnsaker finner du ved å følge linken under.

Les mer ›

Forsøk med Galera, Boxer og Centium i sådd kålrot i 2013

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Effektive kjemiske midler er viktig i ugraskampen i sådd kålrot. Ugraset trives godt under insektsnett, manuell luking er kostnadskrevende og radrensing tar kun en del av ugraset.

Les mer ›

Turex 50 WP og Fastac ME mot sommerfugllarver i kålvekster på friland

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

I kålvekster kan angrep av sommerfugllarver forårsake stor skade. Turex 50 WP er et bakteriepreparat vi håper kan bli nyttig i kampen mot sommerfullarver.

Les mer ›

Fangst av gulrotsuger på feller med ulik farge 2013

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Gulrotsugerprosjektet er et samarbeid mellom Bioforsk Plantehelse og Norsk Landbruksrådgiving. I 2013 ble det testet ut om fargen på limfellene kunne ha noe å si for fangsten.

Les mer ›

Forsøk med Galera og Centium i sådd nepe under duk 2013

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

For å kunne se på flere muligheter for effektiv ugrasregulering, ble det i 2013 testet ut Centium, Boxer og Galera . Duken ble tatt av under sprøyting.

Les mer ›

Ugrasmiddel i stikkløk

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Sådd løk har svært dårlig konkurranseevne ovenfor ugras, og etter at vi mistet Ramrod, Kloprofam og Totril er det jobbet mye med å finne effektive middelkombinasjoner i sådd løk.

Les mer ›

Nye ugrasmiddel i gulrot på moldjord

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Gulrot er en av våre største grønnsakskulturer, og videreutvikling av dyrkingsteknikk er vitkig. Ikke minst er fokuset på riktige bekjempingsstrategier mot ugras viktig.

Les mer ›

Biologiske middel mot sjukdommer på lager

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Lagringssjukdommer kan være et stort problem i gulrot, og det blir sett på nye måter for å styrke gulrotas holdbarhet på lager.

Les mer ›

Forsøk med Galera og Centium i planta hodekål og blomkål under duk 2012

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Forsøkene ble utført av Norsk Landbruksrådgiving Oppland (hodekål) og Norsk Landbruksrådgiving Hedmark (blomkål). Rapporten er utarbeidet av Jan Netland, Bioforsk

Les mer ›

Kålflueaktivitet på Toten 2011

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Norsk Landbruksrådgiving Oppland har også i 2011 vært med på registrering av kålflueegg til VIPS. VIPS registreringene kjøres i samarbeid med Bioforsk Planthelse og Norsk Landbruksrådgiving.

Les mer ›

Flamming som ugrasstrategi i sådd kålrot

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

I økologisk grønnskasproduksjon er ugraskampen en viktig kamp å vinne for å hindre at små planter kveles av ugraset.

Les mer ›

Ugrasmiddel i satt løk

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Vi ser på kombinasjoner mellom Fenix, Boxer, Lentagran, Goltix (metamitron) og kornmiddelet Starane, for å lage strategier uten Ramrod og Totril. Planen inneholder ikke ulike doser av Goltix.

Les mer ›

Ugrasmiddel i stikkløk

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Sådd løk har svært dårlig konkurranseevne ovenfor førugras, og etter at vi mistet Ramrod, Klorprofam og Totril er det det jobbet mye med å finne andre effektive middelkombinasjoner i sådd løk.

Les mer ›

Nye ugrasmidler i gulrot på moldjord

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Vi har sammenlignet å bruke glyfosat tidlig mot andre midler alene eller i kombinasjon. I tillegg har vi kombinasjoner av doser og midler utover i sesongen.

Les mer ›

Åkersprøyting: Påfyll av vann uten skum, og rengjøring for restsprøytevæske

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Skumning i sprøytebeholderen ved påfyll av vann kan unngås. Les og om enkel metode til fortynning av restsprøytevæske i sprøytebeholderen ved byte av sprøytemiddel.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.