Lokale

Kålflueaktivitet 2015

Registrering av kålfluas egglegging er en årlig oppgave for landbruksrådgivingen. Registreringene brukes til å utarbeide varsler i VIPS, Varsling Innen Planteskadegjørere.

Les mer ›

Fiberduk mot gulrotsuger

Gulrotsuger (Trioza apicalis) er et relativt nytt skadeinsekt i vårt distrikt.

Les mer ›

Turex 50 WP og Fastac ME mot sommerfugllarver i kålvekster på friland

I kålvekster kan angrep av sommerfugllarver forårsake stor skade. Turex 50 WP er et bakteriepreparat vi håper kan bli nyttig i kampen mot sommerfullarver.

Les mer ›

Fangst av gulrotsuger på feller med ulik farge 2013

Gulrotsugerprosjektet er et samarbeid mellom Bioforsk Plantehelse og Norsk Landbruksrådgiving. I 2013 ble det testet ut om fargen på limfellene kunne ha noe å si for fangsten.

Les mer ›

Kålflueaktivitet på Toten 2011

Norsk Landbruksrådgiving Oppland har også i 2011 vært med på registrering av kålflueegg til VIPS. VIPS registreringene kjøres i samarbeid med Bioforsk Planthelse og Norsk Landbruksrådgiving.

Les mer ›