Lokale

Nitratmålinger i Kålrot

Hensikten med disse målingen er å finne ut om det er mulig å utvikle en hurtigmetode for måling av nitrat. Er det mulig å finne ut om nitratnivået er for lavt før synlig mangel?

Les mer ›

P-gjødsling i brokkoli

Bakgrunnen for forsøket er arbeidet med revidering av fosfornormene til grønnsaker. Forsøket er en del av en forsøksserie som startet i 2011. Det er totalt 8 forsøk i serien.

Les mer ›

Fagmøte delt gjødsling i radkulturer 21.02.2013-Plansjer

Foredragene fra fagmøtet i delgjødsling i radkulturer ligger her

Les mer ›