Lokale

Var sin egen byggeleder

Per Olav Nordsetengen i Løten valgte å være sin egen byggeleder da han bygget ny løsdriftsavdeling for mjølkekyrne. Dette krever at en klarer å lede prosesser samtidig som gårdsdrifta skjøttes.

Les mer ›

Nytt og gammelt er forenlig

Per Olav Nordsetengen (59) fra Løten har bygget ut mjølkekufjøset, og han kombinerer nytt og gammelt fjøs på en elegant måte. Han er svært fornøyd med hvordan den nye fjøshverdagen er blitt.

Les mer ›

Bygg framtidsrettet

Landbruket er i rask endring. Relativt nye bygg kan allerede ha sprengt kapasitet. Kanskje er det bygd ut både den ene og andre retningen før, så hva nå?

Les mer ›

Er det nok gulvisolasjon?

Valg av isolasjonstykkelse i gulv på grunn er viktig i forhold til fremtidige oppvarmingskostnader og bruken av huset.

Les mer ›