Lokale

Hvordan oppsto stripene i kornåkeren ?

Det spørsmålet måtte mange stille seg i 2011. Desverre utløser striper som de viste et avlingstap. Les om årsaken til striper av denne typen oppstår.

Les mer ›

Er jorden lagelig til bearbeiding ?

Ofte er det for mye fukt i jorden bare få cm i dybden i pløyesjiktet, selv om overflaten er lys. På bildet ser overflaten (nesten) grei ut ved spaden, men i bakgrunnen ses det tydeligt at det er for m...

Les mer ›

Forholdsregler ved jordarbeiding av fuktig og våt jord. Maskinteknikk-melding 2/2011

Fuktig og våt jord bør bli liggende urørt inntil den er blitt tørr, da fuktig jord skades når den bearbeides. Hvis man må bearbeide korn- eller andre åker i en våt høst, kan både risiko for skade – og...

Les mer ›