Lokale

Dyrkingsveileder – Jordbærdyrking

En rikt illustrert dyrkingsveileder for jordbær er nå klar. Du kan også lese den på nett.

Les mer ›

Dyrkingsrettleiing – Jordbærdyrking i økologisk landbruk

Ein rikt illustrert dyrkingsrettleiing for økologisk jordbærdyrking er no klar. Her tek vi for oss jordbærdyrkinga frå A til Å.

Les mer ›

Krevende skadedyrsprøyting om vinteren

Selv om vi skriver desember i kalenderen, er ikke sprøyta pakket bort. Bringebærprodusent Rune Hagelund, i Gaupen i Ringsaker, er ute for å bekjempe én av de store skadegjørerne i sin produksjon:

Les mer ›

Stor spredning av rød marg i jordbær

Den fryktede soppsjukdommen rød marg (Phytophthora fragaria var. Fragaria) ble i fjor sommer påvist hos en rekke nye jordbærprodusenter på Østlandet.

Les mer ›

Snart nok bringebær?

Produksjonen av bringebær til friskkonsum har vært en suksesshistorie her i landet den senere tid, etter at sorten Glen Ample fikk et visst omfang i produksjonsmiljøene tidlig i dette årtusen.

Les mer ›

Jordbærsesongen 2014

Det årlige oppsummeringsmøtet for jordbærprodusentene ble holdt på Apelsvoll hos Bioforsk mandag 29. september

Les mer ›

Jordbærsesongen 2013

Årets jordbærsesong er oppsummert og gjennomgått under det årlige bærmøtet på Apelsvoll på Toten for medlemmene i Frukt- og Bærrådgivingen Mjøsen.

Les mer ›

Oppsummering av bringebærsesongen 2013

Årets bringebærsesong har vært preget av en tøff overvintring. Høsteforholdene har derimot vært relativt gode med mye oppholdsvær. Bringebærsesongen 2013 ble oppsummert på Apelsvoll 9. oktober.

Les mer ›

Ugrasstrategi i jordbær på friland uten plast

Ugraskampen i jordbær er en årlig utfordring i jordbærproduksjonen. Med det nye ugrasmiddelet Boxer har en bedret forutsetningene for å lykkes med å kontrollere ugraset i etableringsåret.

Les mer ›

Gjødselnorm i jordbær

Nye anbefalinger for gjødsling til sorten Florence

Les mer ›

Bærseminar Ringebu

Link til fagforedrag bærseminar

Les mer ›

Lønnsomhetskalkyle jordbær

Dekningsbidragskalkyle i jordbær ved ulike avlingsmengder og oppgjørspriser. Dekningsbidraget skal dekke eget og innleid arbeid samt avskrivinger på maskiner og utstyr.

Les mer ›

Lønnsomhetskalkyle bringebær

Dekningsbidragskalkyle som viser hva en har igjen til å dekke eget arbeid samt avskrivninger på maskiner, hus og redskap ved ulike avlingsnivå og oppgjørspris.

Les mer ›

Oppsummering bringebærsesongen

Lysbilder fra oppsummeringsmøte om bringebærsesongen 2011

Les mer ›

Oppsummering bærsesongen 2011

Frukt og Bærrådgivingen Mjøsen hadde oppsummering for jordbærsesongen 2011 sist høst. Her er lysbilder fra møtet.

Les mer ›

Beregning av væskemengde ved radsprøyting i jordbær

I dette regnearket kan du selv beregne hvor mye væske du bruker ved sprøyting i jordbær. Programmet er utviklet av Jan Karstein Henriksen i Landbruksrådgiving Agder.

Les mer ›

Bærometer nr 2 2010

Bærometer nr 2 er nå tilgjengelig

Les mer ›

Bærometer nr 3

Medlemsskriv nr 3 2010: Bærometeret er nå tilgjengelig på nett

Les mer ›

Medlemsbrev nr 4 2010

Nes 7.juni 2010 Jordbær Blomstringen er i gang i de tidligere områder og sorter.

Les mer ›