Lokale

Dyrkingsveileder – Jordbærdyrking

En rikt illustrert dyrkingsveileder for jordbær er nå klar. Du kan også lese den på nett.

Les mer ›

Dyrkingsrettleiing – Jordbærdyrking i økologisk landbruk

Ein rikt illustrert dyrkingsrettleiing for økologisk jordbærdyrking er no klar. Her tek vi for oss jordbærdyrkinga frå A til Å.

Les mer ›

Stor spredning av rød marg i jordbær

Den fryktede soppsjukdommen rød marg (Phytophthora fragaria var. Fragaria) ble i fjor sommer påvist hos en rekke nye jordbærprodusenter på Østlandet.

Les mer ›

Jordbærsesongen 2014

Det årlige oppsummeringsmøtet for jordbærprodusentene ble holdt på Apelsvoll hos Bioforsk mandag 29. september

Les mer ›

Jordbærsesongen 2013

Årets jordbærsesong er oppsummert og gjennomgått under det årlige bærmøtet på Apelsvoll på Toten for medlemmene i Frukt- og Bærrådgivingen Mjøsen.

Les mer ›

Ugrasstrategi i jordbær på friland uten plast

Ugraskampen i jordbær er en årlig utfordring i jordbærproduksjonen. Med det nye ugrasmiddelet Boxer har en bedret forutsetningene for å lykkes med å kontrollere ugraset i etableringsåret.

Les mer ›

Gjødselnorm i jordbær

Nye anbefalinger for gjødsling til sorten Florence

Les mer ›

Lønnsomhetskalkyle jordbær

Dekningsbidragskalkyle i jordbær ved ulike avlingsmengder og oppgjørspriser. Dekningsbidraget skal dekke eget og innleid arbeid samt avskrivinger på maskiner og utstyr.

Les mer ›

Oppsummering bringebærsesongen

Lysbilder fra oppsummeringsmøte om bringebærsesongen 2011

Les mer ›

Oppsummering bærsesongen 2011

Frukt og Bærrådgivingen Mjøsen hadde oppsummering for jordbærsesongen 2011 sist høst. Her er lysbilder fra møtet.

Les mer ›

Beregning av væskemengde ved radsprøyting i jordbær

I dette regnearket kan du selv beregne hvor mye væske du bruker ved sprøyting i jordbær. Programmet er utviklet av Jan Karstein Henriksen i Landbruksrådgiving Agder.

Les mer ›

Medlemsbrev nr 4 2010

Nes 7.juni 2010 Jordbær Blomstringen er i gang i de tidligere områder og sorter.

Les mer ›