Lokale

Snart nok bringebær?

Produksjonen av bringebær til friskkonsum har vært en suksesshistorie her i landet den senere tid, etter at sorten Glen Ample fikk et visst omfang i produksjonsmiljøene tidlig i dette årtusen.

Les mer ›

Oppsummering av bringebærsesongen 2013

Årets bringebærsesong har vært preget av en tøff overvintring. Høsteforholdene har derimot vært relativt gode med mye oppholdsvær. Bringebærsesongen 2013 ble oppsummert på Apelsvoll 9. oktober.

Les mer ›

Lønnsomhetskalkyle bringebær

Dekningsbidragskalkyle som viser hva en har igjen til å dekke eget arbeid samt avskrivninger på maskiner, hus og redskap ved ulike avlingsnivå og oppgjørspris.

Les mer ›