Lokale

Gode dekk er lønnsomt

I en prøving i NLR Agder, fant man ut at grovforavlingene ble lågere ved bruk at tyngre utstyr og eller høgt lufttrykk. Feltene er anlagt på 3 garder med 3 ulike jordtyper i Agder.

Les mer ›

Vedlikehald av vatningsutstyr

Vi tek for oss dei viktigaste punkta for vedlikehald av vatningsanlegget.

Les mer ›

Krevende skadedyrsprøyting om vinteren

Selv om vi skriver desember i kalenderen, er ikke sprøyta pakket bort. Bringebærprodusent Rune Hagelund, i Gaupen i Ringsaker, er ute for å bekjempe én av de store skadegjørerne i sin produksjon:

Les mer ›

Bondens klimatiltak

Hanne og Olav Vold ble i november kåret til årets klimabønder i Hedmark 2016.

Les mer ›

Jordløsning etter setting

Med tanke på kvaliteten på potetene og de utfordringene nedbøren har gitt de siste årene, er det blitt forkusert mer på jordpakking og påvirkning på avling og kvalitet både på kort og lang sikt.

Les mer ›

Bli kjent med ditt dekk

Dekkprodusentene kaller dekkene sine hva de vil. Når vi kommer til tallene som preger dekksidene, skal alle følge den samme standarden.

Les mer ›

Hvor tok sprøytesporene vegen?

Rett kjøreteknikk og gode sprøytespor er med på å sikre et godt sprøyteresultat.

Les mer ›

Nydyrking er søknadspliktig

Viss du bestemmer deg for å nydyrke noko areal, må du derfor søkje kommunen om godkjenning. Dette er heimla i forskrift om nydyrking.

Les mer ›

Skal du dyrke ny jord?

På 70- og 80-tallet ble det dyrket jord som ikke skulle vært dyrket. Dyrkinga koster mye både i form av arbeid og kroner. Velg derfor ut areal som vil gi best forrentning.

Les mer ›

Maskinteknisk melding nr 05-2014

Maskinteknisk melding nr 05-2014 med innhold : vinterlagring - vedlikehold og en artikkel om "bråtørk" av gras.

Les mer ›

Noen prinsipp for vatning

Sjekkliste for vedlikehald av vatningsutstyr.

Les mer ›

Våronn til rett tid

Vi finn det rett enda ein gong å minne om kor viktig det er å gjere våronn og anna køyring på jorda på eit tidspunkt når jorda tek minst skade av dette.

Les mer ›

Skattereglar ved grøfting

Sidan NLR Gudbrandsdalen har lagt mange grøfteplanar sist år, tek vi med ei lita oversikt over skattereglane som gjeld i dag.

Les mer ›

Tilskot til drenering av jordbruksjord

Som for 2013, er det også i 2014 avsett 100 mill kr. til dreneringstilskot. Midla er fordelt fylkesvis etter areal. Areal med korn, potet og grønsaker blir vektlagt dobbelt i forhold til andre areal.

Les mer ›

Posisjonsbestemt landbruk

Posisjonsbestemt landbruk kan defineres som bruk av den best tilgjengelige teknologien for å skreddersy behandlingen av jord og vekster på ulike deler av et skifte.

Les mer ›

Effektiv dyrkingsskuffe

Med lysåpning på bare 8 cm klarer denne skuffa å riste ut stein uten at det blir med mye jord på steinene.

Les mer ›

Hva er rett skummeutstyr til grasmark?

Mange har mye å hente på å pløye bedre. Noen kjøper brukte ploger fra kornområdene, disse egner seg dårlig til grasmark.

Les mer ›

Jordløsning av pakkeskadd jord

Etter flere år med regn, flom og jordpakking på grunn av kjøring på rå jord, har spørsmålet om å få løse opp igjen jorda blitt veldig aktuelt.

Les mer ›

Jordløsning er ulikt grubbing

Jordløsning har blitt aktualisert ved de ssite års våte forhold. Begrepene jordløsning, grubbing og djupharving brukes om hverandre.

Les mer ›

Ei sprøytedyse kan løse jobben

Dyser til åkersprøyting fås i minst fire brukbare typer, samt i et stort antall ulike størrelser. Antall valgmuligheter kan gjøre at valg av dyser blir en utfordring, for hvilke dysetype passer best?

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side