Lokale

Variabel såmengde til korn med moderne teknologi

02.12.2020

De siste årene har vi fått muligheten til å variere innsatsfaktorer som for eksempel gjødsel etter varierende behov på skiftet.

Les mer ›

Tiltak ved sen våronn

05.06.2019

Vanskelige forhold gjør at våronna blir sein for mange, og vi må inngå noen kompromisser.

Les mer ›

Presis husdyrgjødselspredning med riktig bruk av utstyret

02.05.2018

Potensialet for mer presis plassering av husdyrgjødsla er stort, og mye kan gjøres med bedre bruk av eksisterende utstyr og kjennskap til jordgrunnlaget på gården.

Les mer ›

Krevende skadedyrsprøyting om vinteren

15.12.2016

Selv om vi skriver desember i kalenderen, er ikke sprøyta pakket bort. Bringebærprodusent Rune Hagelund, i Gaupen i Ringsaker, er ute for å bekjempe én av de store skadegjørerne i sin produksjon:

Les mer ›

Jordløsning etter setting

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Med tanke på kvaliteten på potetene og de utfordringene nedbøren har gitt de siste årene, er det blitt forkusert mer på jordpakking og påvirkning på avling og kvalitet både på kort og lang sikt.

Les mer ›

Bli kjent med ditt dekk

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Dekkprodusentene kaller dekkene sine hva de vil. Når vi kommer til tallene som preger dekksidene, skal alle følge den samme standarden.

Les mer ›

Hvor tok sprøytesporene vegen?

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Rett kjøreteknikk og gode sprøytespor er med på å sikre et godt sprøyteresultat.

Les mer ›

Nydyrking er søknadspliktig

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Viss du bestemmer deg for å nydyrke noko areal, må du derfor søkje kommunen om godkjenning. Dette er heimla i forskrift om nydyrking.

Les mer ›

Skal du dyrke ny jord?

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

På 70- og 80-tallet ble det dyrket jord som ikke skulle vært dyrket. Dyrkinga koster mye både i form av arbeid og kroner. Velg derfor ut areal som vil gi best forrentning.

Les mer ›

Maskinteknisk melding nr 05-2014

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Maskinteknisk melding nr 05-2014 med innhold : vinterlagring - vedlikehold og en artikkel om "bråtørk" av gras.

Les mer ›

Posisjonsbestemt landbruk

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Posisjonsbestemt landbruk kan defineres som bruk av den best tilgjengelige teknologien for å skreddersy behandlingen av jord og vekster på ulike deler av et skifte.

Les mer ›

Effektiv dyrkingsskuffe

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Med lysåpning på bare 8 cm klarer denne skuffa å riste ut stein uten at det blir med mye jord på steinene.

Les mer ›

Hva er rett skummeutstyr til grasmark?

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Mange har mye å hente på å pløye bedre. Noen kjøper brukte ploger fra kornområdene, disse egner seg dårlig til grasmark.

Les mer ›

Jordløsning av pakkeskadd jord

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Etter flere år med regn, flom og jordpakking på grunn av kjøring på rå jord, har spørsmålet om å få løse opp igjen jorda blitt veldig aktuelt.

Les mer ›

Jordløsning er ulikt grubbing

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Jordløsning har blitt aktualisert ved de ssite års våte forhold. Begrepene jordløsning, grubbing og djupharving brukes om hverandre.

Les mer ›

Ei sprøytedyse kan løse jobben

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Dyser til åkersprøyting fås i minst fire brukbare typer, samt i et stort antall ulike størrelser. Antall valgmuligheter kan gjøre at valg av dyser blir en utfordring, for hvilke dysetype passer best?

Les mer ›

Rengjøring av åkersprøyten

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Gjennomgang av rutiner for rengjøring og vask av sprøyten.

Les mer ›

Fagmøte delt gjødsling i radkulturer 21.02.2013-Plansjer

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Foredragene fra fagmøtet i delgjødsling i radkulturer ligger her

Les mer ›

Åkersprøyting: Påfyll av vann uten skum, og rengjøring for restsprøytevæske

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Skumning i sprøytebeholderen ved påfyll av vann kan unngås. Les og om enkel metode til fortynning av restsprøytevæske i sprøytebeholderen ved byte av sprøytemiddel.

Les mer ›

Hvordan oppsto stripene i kornåkeren ?

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Det spørsmålet måtte mange stille seg i 2011. Desverre utløser striper som de viste et avlingstap. Les om årsaken til striper av denne typen oppstår.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.