Lokale

Noen prinsipp for vatning

Sjekkliste for vedlikehald av vatningsutstyr.

Les mer ›

Skattereglar ved grøfting

Sidan NLR Gudbrandsdalen har lagt mange grøfteplanar sist år, tek vi med ei lita oversikt over skattereglane som gjeld i dag.

Les mer ›

Tilskot til drenering av jordbruksjord

Som for 2013, er det også i 2014 avsett 100 mill kr. til dreneringstilskot. Midla er fordelt fylkesvis etter areal. Areal med korn, potet og grønsaker blir vektlagt dobbelt i forhold til andre areal.

Les mer ›

Betre grøfter = meir avling

Etter som tida går vil det alltid vere behov for vidlikehald og oppgradering av eksisterande grøfte- og kanalsystem.

Les mer ›