Lokale

Smartere kjøring sparer både lommeboka og miljøet

Den klimasmarte bonden har fokus på å redusere forbruket av drivstoff og olje fra produksjonen. Det betyr ikke å kjøre kortere eller jordarbeide mindre, men å kjøre smartere.

Les mer ›

Solhjemslia - et unikt kulturlandskap

Solhjemslia har på grunn av aktiv beiting med sau vår og høst gjort at kulturlandskapet er unikt. Her kan du finne mange ulike typer planter, insekter og mye mer.

Les mer ›

Miljøplan

Alle som søkjer om produksjonstilskot skal ha på plass ein miljøplan, trinn 1.

Les mer ›

Integrert bekjempelse av skadegjørere- IPM

1.januar 2014 kommer et nytt EU direktiv som tilsier at alle profesjonelle produsenter i EU skal ha tatt i bruk IPM.

Les mer ›

Gardsquiz 2011

Hei Her er årets gardsquiz fra Hedmark Landbruksrådgiving. Dette er 3. året vi har plukket ut garder på Hedemarken. I år har vi også supplert med bilder fra Glommas vestside.

Les mer ›