Lokale

Verdien av å forebygge

Hva kan du tjene på å få ned sykefravær og skader på din gård? HMS er å ta vare på produksjonsmidlene, mennesker og utstyr. Men hvor lønnsomt er det?

Les mer ›

FAQ om sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatablad har de fleste et forhold til. De aller fleste vet også at de skal ha dette. Men hvorfor? Har det noen hensikt?

Les mer ›

Sett trivsel på planen

Det å være bonde byr på en rekke utfordringer. Allikevel vil mange bønder karakterisere det å være bonde som en livsstil – ikke bare et yrke.

Les mer ›

Fokus på kornbondens arbeidsmiljø

I kornproduksjonen blir bonden utsatt for mange typer støv. Mange opplever fysisk ubehag i forbindelse med kornhåndteringa.

Les mer ›

Nesten bare idyll med beitedyr

Årlig høster beitedyr verdier for flere millioner kroner i utmarka, og hvert år leser vi om ulykker i forbindelse med håndtering av storfe.

Les mer ›