Lokale

Velg rett slokkeutstyr for landbruket

04.02.2021

I forbindelse med større fokus på beredskap på gården, så er det naturlig å trekke fram slokkeutstyr som en viktig del av dette arbeidet.

Les mer ›

Hold rundballene unna veien

14.09.2020 (Oppdatert: 15.09.2020)

Lagring av rundballer langs vei faller inn under Lov om veier (Veiloven), med konkrete bestemmelser om avstand.

Les mer ›

Ikke bare idyll med bondens gull

08.04.2019

Røring og tømming av gjødselkjellere er en del av våronna. Det er etter hvert også vanlig med røring hele året for å kjøring til mellomlager.

Les mer ›

Verdien av å forebygge

09.03.2018

Hva kan du tjene på å få ned sykefravær og skader på din gård? HMS er å ta vare på produksjonsmidlene, mennesker og utstyr. Men hvor lønnsomt er det?

Les mer ›

FAQ om sikkerhetsdatablad

12.05.2017

Sikkerhetsdatablad har de fleste et forhold til. De aller fleste vet også at de skal ha dette. Men hvorfor? Har det noen hensikt?

Les mer ›

Sett trivsel på planen

19.12.2016

Det å være bonde byr på en rekke utfordringer. Allikevel vil mange bønder karakterisere det å være bonde som en livsstil – ikke bare et yrke.

Les mer ›

Fokus på kornbondens arbeidsmiljø

07.12.2016

I kornproduksjonen blir bonden utsatt for mange typer støv. Mange opplever fysisk ubehag i forbindelse med kornhåndteringa.

Les mer ›

Nesten bare idyll med beitedyr

29.11.2016 (Oppdatert: 07.11.2017)

Årlig høster beitedyr verdier for flere millioner kroner i utmarka, og hvert år leser vi om ulykker i forbindelse med håndtering av storfe.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.