Lokale

Bondens klimatiltak

Hanne og Olav Vold ble i november kåret til årets klimabønder i Hedmark 2016.

Les mer ›

Kalking mot sur jord

Grøfting og kalking er de to viktigste faktorene for å få gode avlinger. Er jorda rå eller veldig sur, hjelper det ikke å kjøpe dyrt såfrø eller dyre harver.

Les mer ›

Terrenginngrep på jordbruksarealer - flytting av jordmasser som tiltak for å bevare produktivitet

Flytting av jord i forbindelse med veiutbygging og andre større terrenginngrep er en krevende og kostbar prosess.

Les mer ›

Våndprosjekt, sluttrapport 2009-2012

Den faglege sluttrapporten på våndprosjektet som har vore gjennomført i Gudbrandsdalen i perioden 2009-2012 er no klar. Her er mellom anna forsøksfelta på Dovreskogen grundig presenterte.

Les mer ›

Vånd og våndskader - problem og forslag til tiltak

Norsk Landbruksrådgiving Gudbrandsdalen og Oppdal Landbruksrådgivning har gitt ut et småskrift etter eit fireårig prosjekt.

Les mer ›

Faste kjørespor - CTF-Controlled Traffic Farming

Jordpakking er, som de fleste kjenner til, et økende problem i den vestlige verden hvor det drives moderne matproduksjon.

Les mer ›

Inngrep på din eiendom

Når veier skal bygges, høyspent skal settes opp eller det skal legges en kloakkledning e.l. over eiendommen din, gjelder det å tenke gjennom det hele på forhånd.

Les mer ›

Biokull - ein sprø idè

For å bryte trenden med økt C02 i atmosfæren, bør forbrenning av olje, kull og gass reduseres. En annen måte er å prøve å binde opp mer C02.

Les mer ›

Integrert bekjempelse av skadegjørere- IPM

1.januar 2014 kommer et nytt EU direktiv som tilsier at alle profesjonelle produsenter i EU skal ha tatt i bruk IPM.

Les mer ›