Lokale

La humla suse

02.04.2020

Vi har alle lest og hørt om det, og det er enkelt å observere det på kveldstur med bil også. Insektene har blitt langt færre.

Les mer ›

Kostnader med grøfting

02.04.2019

Fleire faktorar påverker kostnadsbilete ved grøfting, men ein må ikkje glemme dei positive effektane som drenering har på eit areal.

Les mer ›

Bondens klimatiltak

19.12.2016

Hanne og Olav Vold ble i november kåret til årets klimabønder i Hedmark 2016.

Les mer ›

Kalking mot sur jord

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Grøfting og kalking er de to viktigste faktorene for å få gode avlinger. Er jorda rå eller veldig sur, hjelper det ikke å kjøpe dyrt såfrø eller dyre harver.

Les mer ›

Terrenginngrep på jordbruksarealer - flytting av jordmasser som tiltak for å bevare produktivitet

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Flytting av jord i forbindelse med veiutbygging og andre større terrenginngrep er en krevende og kostbar prosess.

Les mer ›

Våndprosjekt, sluttrapport 2009-2012

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Den faglege sluttrapporten på våndprosjektet som har vore gjennomført i Gudbrandsdalen i perioden 2009-2012 er no klar. Her er mellom anna forsøksfelta på Dovreskogen grundig presenterte.

Les mer ›

Vånd og våndskader - problem og forslag til tiltak

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Norsk Landbruksrådgiving Gudbrandsdalen og Oppdal Landbruksrådgivning har gitt ut et småskrift etter eit fireårig prosjekt.

Les mer ›

Faste kjørespor - CTF-Controlled Traffic Farming

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Jordpakking er, som de fleste kjenner til, et økende problem i den vestlige verden hvor det drives moderne matproduksjon.

Les mer ›

Inngrep på din eiendom

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Når veier skal bygges, høyspent skal settes opp eller det skal legges en kloakkledning e.l. over eiendommen din, gjelder det å tenke gjennom det hele på forhånd.

Les mer ›

Biokull - ein sprø idè

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

For å bryte trenden med økt C02 i atmosfæren, bør forbrenning av olje, kull og gass reduseres. En annen måte er å prøve å binde opp mer C02.

Les mer ›

Integrert bekjempelse av skadegjørere- IPM

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

1.januar 2014 kommer et nytt EU direktiv som tilsier at alle profesjonelle produsenter i EU skal ha tatt i bruk IPM.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.