Lokale

Filtermateriale i grøfter

Mange har dei to siste somrane opplevd vanskelege køyretilhøve på dyrkajorda si. Årsakene er fleire. Tunge maskiner, defekte grøfter, mangel på grøfter m.m. Hovudårsaka er likevel meir sommarnedbør en...

Les mer ›

Velg riktig filtermateriale over grøftene!

Ved å sikte det en har tenkt å bruke over grøftene, kan en få kartlagt hvor godt materialet er som filter. Dette kan gjøres på Eurofins eller kanskje kan en lokal grusleverandør gjøre dette for deg

Les mer ›