Lokale

Filtermateriale i grøfter

Mange har dei to siste somrane opplevd vanskelege køyretilhøve på dyrkajorda si. Årsakene er fleire. Tunge maskiner, defekte grøfter, mangel på grøfter m.m.

Les mer ›

Velg riktig filtermateriale over grøftene!

Ved å sikte det en har tenkt å bruke over grøftene, kan en få kartlagt hvor godt materialet er som filter. Dette kan gjøres på Eurofins eller kanskje kan en lokal grusleverandør gjøre dette for deg

Les mer ›