Lokale

EHF-faktura i landbruket

Kva er EHF-faktura og korleis vil det påverke rekneskapsføring og fakturering?

Les mer ›

Leasing kontra lån

Ved leasing leiger ein utstyret frå eit leasingselskap. Det er leasingselskapet som er eigar av utstyret og ein slepp setja det opp i sluttstatus og som formuesverdi på sjølvmeldinga.

Les mer ›

Sett opp et godt driftsbudsjett

Nå kan du sette opp et driftsbudsjett med muligheter for målinger mot virkelige tall. Dette gi rogså svaret på hvor mye man kan betale for leiejord.

Les mer ›

Fjerning av arveavgift får konsekvenser

I statsbudsjettet for 2014 fjernes arveavgiften. Ved eierskifte innen familien vil adgangen til oppskriving med bruk av gave (forskudd på arv) bli sterkt redusert fra 01.01.

Les mer ›

Prissetting på grovfôr

I dag blir prisen på grovfôr ofte avtalt som en fast pris pr ball. Dette bør det bli en slutt på!

Les mer ›